Michael Grahn
Chefekonom, Danske Bank Sverige

Stabila priser men risk för prisfall i höst

Prisutveckling juni 2018
Danske Banks boprisindikator* baserad på faktiska transaktioner för bostadsrätter i Stockholms kommun tyder på oförändrade priser under juni månad i förhållande till maj månad. Antalet transaktioner fortsätter att vara lägre än under fjolåret för fjärde månaden i rad. I juni var omsättningen ner med 29 procent i årstakt. I ett läge där utbudet av nyproduktionen är fortsatt mycket högt är naturligtvis detta oroväckande. Det är alltså ett skenbart lugn på bostadsmarknaden där den underliggande prismekanismen kärvar. Danske Bank noterar exempelvis att konfidensindikatorn för fastighetsmäklare i KI-barometern befinner sig på historiskt låga nivåer, ännu ett tecken på att allt inte är frid och fröjd trots stabila priser de senaste månaderna. Sedan augusti 2017 är den ackumulerade nedgången cirka 8,5 procent.

*Från och med mars upplaga av boprisindikatorn ingår även bostadsrätter utanför tullarna i Stockholm.
Nästa siffra från Valueguard publiceras måndag 16 juli kl.9.00.

 

Prisutvecklingen kommande månader
Under juli månad sjunker vanligtvis omsättningen på bostadsmarknaden kraftigt, som en följd av semestertider. Omsättningen tenderar sedan att normaliseras under augusti vilket blir ett test för bostadsmarknaden. Dock brukar marknaden vara säsongsmässigt svagare under hösten. Under de senaste månaderna har flera bostadsutvecklare gjort prisjusteringar, vilket Danske Bank bedömer är något vi kommer få se mer av under hösten och som även kan sätta press på priserna för befintliga bostäder.

– Den stabilisering av bostadspriserna som vi ser för juni sker under fortsatt svag omsättning. Det tyder på att prisbildningen fortsatt kärvar. Detta i kombination med att utbudet av nyproduktion fortsatt är mycket högt ger oroväckande signaler och risken för nya prisfall i höst består, säger Michael Grahn, chefekonom på Danske Bank Sverige.

 

Om Danske Banks Boprisindikator
Danske Banks Boprisindikator är en modell utvecklad av Danske Banks analytiker Carl Milton och Christopher Hellesnes som visar hur priserna på bostadsrätter i Stockholm utvecklats den senaste månaden. Undersökningen baseras på uppgifter om avslutade bostadsaffärer från bostadssajten Hemnet och ger samtidigt en prognos om utfallet av Valueguards Housing Index (HOX) för bostadsrätter i Stockholm.