Står fordonsindustrin inför ett ”Amazon moment”?

Nu håller fordonsindustrin på att omvandlas i grunden, och förändringen sker nu sett ur en investerares perspektiv, och inom en snar framtid kommer vi även få se en press på fordonstillverkarnas resultat som vi aldrig sett tidigare.

Omställningen av fordonsindustrin påminner om den omställning som vi sett inom detaljhandeln, där många företag inte klarade av att anpassa sin verksamhet till en växande e-handel och därför gick i konkurs. Inom detaljhandeln var det Amazon som drev på den här utvecklingen och jag tror att bilindustrin nu står inför sitt eget ”Amazon moment”.

Så kommer branschen att drabbas För det första handlar det om ökade krav på bränsleeffektivitet och allt tyder på att bilarna i framtiden varken kommer att köras på bensin eller diesel, utan el, biobränslen eller kanske något helt annat som vi inte känner till idag. Dessutom är dagens nya bilar fullproppade med teknik och denna trend kommer att fortsätta och snart kommer vi att få se helt självkörande bilar.

Utvecklingen mot bränsleeffektiva, datorstyrda bilar gör att företagen tvingas investera enorma summor i innovation och anpassa sin produktion till framtida efterfrågan, dvs. klimatneutrala, högteknologiska fordon.

För det andra hårdnar konkurrensen. När konkurrensen i en bransch ökar leder det till lägre priser, till nackdel för företagen men till fördel för konsumenterna.

Just konsumenterna är den tredje orsaken till att villkoren förvåras för fordonssektorn eftersom konsumenternas inflytande ökar i takt med spridningen av informationsteknik. Det är lättare för konsumenterna att få tillgång till kunskap och information än någonsin tidigare och sociala medier kan få extremt inflytande över den allmänna opinionen. Ta till exempel Dieselgate som blivit en mycket dyr affär för Volkswagen.

Vinsterna kan sjunka De ökande kostnaderna för innovation och nya produktionsanläggningar i kombination med ökad konkurrens och mer inflytelserika konsumenter, gör att branschen kommer att få stora problem på kort sikt. I värsta fall kan företagens lönsamhet sjunka.

Som investerare är det viktigt att vara medveten om dessa nya villkor, eftersom det kommer att finnas biltillverkare som inte anpassar sina affärsstrategier till den nya verkligheten och som därför kommer att visa röda siffror på sista raden. Självklart kommer det att vara fantastiskt om man kan hitta de nya vinnarna, men tyvärr är det inte alltid så lätt, och många investerare kommer tyvärr klänga sig fast vid gamla vinnare.

Vi gräver lite djupare Vi är med andra ord på väg in en period där pressen på vinsterna i bilindustrin kommer öka rejält. Vi skulle kunna få se en utveckling med mycket få vinnare och många förlorare, och det innebär att vi som investerare tar en hög risk om vi investerar i fordonsbranschen.

Men om man istället gräver lite djupare ner i värdekedjan och hittar stora leverantörer till biltillverkarna, så kan det vara ett sätt att hitta intressanta bolag för oss som investerare, eftersom underleverantörerna ju inte bryr sig om huruvida deras komponenter används i bensin-, diesel- eller elbilar.