Stark efterfrågan lyfter svensk skogsindustri

För fem år sedan såg det nattsvart ut för den svenska skogen och skogsindustrin. Nu har det vänt. Den starka världskonjunkturen genererar en enorm efterfrågan på pappersmassa och trävaror.

Sverige är världens tredje största exportör av trävaror och under 2017 uppgick den svenska exporten till drygt 13 miljoner kubikmeter. Den globala konsumtionen av trävaror är på rekordnivå och alla viktiga svenska exportmarknader går bra just nu. Men det är Kina som överraskar mest. På tio år har kinesisk import av barrträvaror sammantaget gått från nästan noll till runt 24 miljoner kubikmeter under 2017. Under 2018 blir sannolikt Kina Sveriges tredje viktigaste exportland för trävaror efter Storbritannien och Egypten.

Svensk skogsindustri har också gjort stora investeringar när det gäller pappersmassa. Södras Väröanläggning och SCAs nya fabrik i Östrand väntas öka vedbehovet med närmare fyra miljoner kubikmeter. Men jakten efter mer massaved har snabbt fått konsekvenser för lagren som nu är de lägsta på 14 år. För att säkra försörjningen till den viktiga exportnäringen gäller det att skogsägarna ökar avverkningen.

Läs mer om svensk skogsindustri i Danske Banks senaste nyhetsbrev Skog & Ekonomi.