Maria Landeborn
Sparekonom & Seniorstrateg, Danske Bank Sverige

Starka rapporter att vänta i USA – men orosmoln saknas inte

När ungefär tio procent av de amerikanska bolagen rapporterat står det klart att mer än 90 procent också har överträffat estimaten. Kursreaktionerna har dock varit mer dämpade. Bara hälften av bolagen har belönats med en uppgång på börsen, vilket tyder på att förväntningarna på starka resultat är högt ställda.

Den amerikanska rapportsäsongen drog igång redan den 11 oktober, och av de bolag som redan hunnit rapportera har nio av tio slagit marknadens förväntningar. För hälften av bolagen har dock belöningen i form av kurslyft uteblivit. Allt pekar på att rapporterna genomgående kommer att vara starka, men också på att förväntningarna är högt ställda och att tung vikt även läggs vid vad bolagen säger om risker och framtiden. För närvarande räknar analytikerna med att bolagen i S&P500 ska rapportera en vinsttillväxt på 19,3 procent, vilket är en liten uppjustering sedan rapportperiodens början.

Om förväntningarna infrias blir vinsttillväxten den tredje högsta sedan första kvartalet 2011. Enligt vår bedömning finns det alltså fortsatt goda skäl till att ha en övervikt i aktier och undervikt i obligationer.

Orosmoln att ha koll på
Även om bolagen att allt att döma kommer att presentera starka resultat för tredje kvartalet, finns det anledning att utfärda en liten varning för att det också kan komma obehagliga överraskningar. För det första har fler bolag än vanligt även vinstvarnat inför kvartalsrapporten. För det andra blir den strama arbetsmarknaden i USA alltmer kännbar.

Det genomsnittliga lönetrycket i USA är fortfarande måttligt (2,8 procent på årsbasis), men den historiskt låga arbetslösheten och det rekordhöga antalet lediga tjänster visar att fler och fler företag har svårt att hitta kvalificerad arbetskraft. Det leder till att lönekostnaderna stiger, vilket i sin tur pressar marginalerna eftersom det blir dyrare att både nyanställa och behålla personal. Det är därför värt att hålla ett öga på kommentarer kring flaskhalsar på arbetsmarknaden som kan begränsa kapaciteten framöver.

Vi håller också koll på vad företagen säger om effekter av höjda tullar på import från Kina, och import av stål och aluminium. I rapporterna för andra kvartalet lyste handelskriget med sin frånvaro, så marknaden lär vrida och vända på alla kommentarer som pekar på hur handelskonflikten slår den här gången. Hittills har amerikanska aktier varit i stort sett opåverkade av handelskriget. Så här långt har dock fler bolag pekat på negativa effekter av den starka dollarn, än av tullarna.

Extra fokus på FAANG-bolagen
Slutligen räknar vi med att de amerikanska teknikjättarna kommer att få mycket uppmärksamhet. För det första har en ny sektorindelning trätt i kraft, där den nya sektorn ”kommunikationstjänster” nu bland annat omfattar Netflix, Facebook, Alphabet (Google) och telekombolagen från den avskaffade telekomsektorn. Det gäller därför att hålla tungan rätt i mun när man jämför siffrorna för utvecklingen i It-sektorn och den nya sektorn för kommunikationstjänster.

Netflix har redan rapporterat och sommarens svacka i nya abonnenter ser ut att ha varit tillfällig. Både vinsten och tillväxten av nya abonnenter slog marknadens förväntningar med råge och aktien rusade på rapporten. Vi ser också fram emot att få veta om Facebooks utmaningar fortsätter, det vill säga om vi får bekräftat att vinsten ska ner på en lägre nivå, och vilken skada bolaget tagit av säkerhetsproblem och kränkningarna av användarnas integritet.