Staten måste minska risken i gröna investeringar

Sverige behöver bli oberoende av fossila bränslen av såväl klimat- som säkerhetspolitiska skäl. Stora industriinvesteringar krävs. Det skriver Fossilfritt Sverige i en rapport som lämnades över till regeringen den 24 mars.

Det finns överskott av privat kapital för omställningen till ett hållbart samhälle. Däremot är risken i gröna projekt fortsatt hög vilket är en tröskel för investerare. I Fossilfritt Sveriges rapport ges förslag på hur staten kan stötta gröna investeringar med liten men effektiv användning av skattemedel.

  • Minska risken för det privata kapitalet. Bland annat genom förenklade tillståndsprocesser, satsningar på hållbar infrastruktur (ex laddstolpar för elbilar) och genom en dubblering av gröna kreditgarantier från 80 till 160 miljarder.
  • Införa en marknadsstimulerande klimatpolitik. Handeln med utsläppsrätter, införande av reduktionsplikten för bensin och diesel nämns som exempel.
  • Starta upp tjänster för att förenkla för kapital och innovation att mötas och växa. Exempelvis föreslås en slags mäklartjänst för att koppla ihop företag och projekt med finansiärer och en annan tjänst för att enklare hitta kapital i något av de många gröna EU-initiativ som finns att söka pengar från.

Rapporten konstaterar att Sverige bara är i början av en gigantisk omställning och en grön industriell revolution. Eftersom dessa fossilfria investeringar görs för att öka företagens konkurrenskraft har Sverige möjlighet att vara ett föregångsland och inspirera andra länder och därigenom påskyndar den globala omställningen.

Mer information om rapporten finns på Fossilfritt Sveriges webbplats