Stockholmsbörsen bättre än Europa och USA i år

Efter en turbulent start på börsåret med stora kurssvängningar i så väl Sverige som Europa och USA, har börserna hämtat sig. I Sverige står breda börsindex OMXSPI nu på +2,5 procent sedan årsskiftet. Stockholmsbörsen har gått bättre än både europeiska STOXX-index och amerikanska S&P500 sedan årsskiftet mätt i lokal valuta. Tre anledningar till att Stockholmsbörsen går bra är att:

  • 1. Rapportperioden har varit stark, särskilt för cykliska bolag som gynnas av att konjunkturen är stark i både USA, Europa och tillväxtregionerna.
  • 2. Svenska kronan har försvagats vilket gör att marginalerna hos svenska exportbolag stiger och vinstprognoserna justeras upp.
  • 3. En svag svensk krona brukar dessutom locka utländska investerare som kan köpa svenska aktier ”billigt” vilket också kan bidra till kurslyftet.

Tufft för svenska byggbolag och banker
Allt är dock inte guld och gröna skogar. Medan export- och råvarubolag har medvind på börsen är det desto tuffare för bolag exponerade mot den svenska konjunkturen som vi ser bromsar in 2018-2019 till följd av utvecklingen på bostadsmarknaden.

Svenska bostadsutvecklare har svårt att få nyproduktion såld och de senaste dagarna har det rapporterats om hur nya byggstarter skjuts upp och att priserna nu sänks kraftigt på bostäder som redan är under produktion. Det kan göra att vi får en ny våg av sjunkande bostadspriser de kommande månaderna, även om nedgången sannolikt inte blir lika dramatisk som i höstas.

En annan sektor som utmanas just nu är banksektorn, vars marginaler pressas av Riksbankens ihållande minusränta. Minusräntan kan mycket väl bestå en bra bit in i 2019. Dessutom har det tillkommit nya aktörer på bolånemarknaden som erbjuder lån till lägre ränta vilket pressar ner räntor och lönsamhet.  Fortsatt sjunkande bostadspriser har också inneburit att aktiviteten på marknaden minskat vilket är negativt för bankernas utlåningstillväxt.

I grunden är det fortfarande starkt
I USA är vi nu inne på det tionde året av ekonomisk återhämtning och det nionde året av börsuppgång vilket gör det till den näst längsta i modern tid. Bara det faktum att vi närmar oss ett rekord gör att många ställer sig frågan om vi närmar oss toppen. Globalt är dock tillväxten god och den senaste rapportsäsongen var stark. Det talar för att ingen recession står för dörren, och vi har en fortsatt positiv syn på aktier.

Om detta och en del annat pratade jag i SVT Morgonstudion i slutet av förra veckan. Se gärna inslaget här kl. 07.21 i sändningen, https://www.svtplay.se/video/18023639/morgonstudion/morgonstudion-24-maj-06-00.