Stora företag och institutioner rankar Danske bank som nummer ett igen

Långsiktiga kundrelationer är framgångsreceptet
Inom området Fixed Income har beslutsfattare hos 45 större institutionella investerare fått utvärdera innehåll och kvalitet i samarbetet med sina leverantörer på banksidan. På samma vis har 34 större organisationer som handlar med Interest Rates Swaps fått bedöma sina samarbetspartner. Danske Bank befäster sin mångåriga förstaplacering bland de fem största bankerna även för 2019 för båda områdena.

Joakim Anjou som är chef för Danske Bank Markets Sverige, menar att det är långsiktiga och nära relationer med kunderna som är förklaringen till att Danske Bank i tuff konkurrens har behållit sina fina placeringar i så många år:

”Jag vill rikta ett stort tack till alla våra kunder som ger oss så fina omdömen år efter år och till mina fantastiska kollegor som arbetar varje dag med kundens bästa för ögonen. Vårt framgångsrecept är att vi lyckas kombinera en stark lokal organisation med bankens globala resurser. Vi har en stark kultur där hög kvalitet, tydliga mål och långa kundrelationer är centrala element. Kunden upplever oss som sammansvetsade vilket resulterar i den bästa kundupplevelsen.

Automatisering och e-handel ger mer tid till rådgivning
För båda tjänsteområdena lyfter företagskunderna särskilt fram den kvalitet Danske Bank erbjuder dem i sin strategiska rådgivning och kvantitativa analys. De uppskattar även den personliga kontakten och det kreativa utbytet med Danske Banks team.

”Trenden är att automatisering och e-handel ökar och då ser vi att det blir ännu viktigare med starka personliga relationer och förmågan att komma med bra affärsförslag. När allt mer automatiseras och effektiviserar får vi mer tid till kvalificerad rådgivning vilket kunderna uppskattar. Vår ambition är att fortsätta jobba hårt för att hela tiden uppgradera våra kunskaper och vara den mest relevanta aktören för våra kunder”.

Vill du veta mer om Danske Banks affärsområden Fixed Income och Interest Rates Swaps, vänligen kontakta Joakim Anjou.

Om TNS Sifo Prospera
Undersökningsföretaget TNS Sifo Prospera genomför årligen kundnöjdhetsundersökningar inom bank och finans, där chefer inom en mängd olika branscher intervjuas om sina upplevelser av finansiella tjänster samt vilken bank man föredrar att samarbeta med. För mer information vänligen besök Prospera.