Strategi: Vi tror att börsen trotsar marknadsoron och fortsätter upp

Nu har Danske Bank publicerat sin tidning House View där du en gång per kvartal kan läsa om bankens prognos för finansmarknaderna.

Raset på aktiemarknaden under början av februari chockade investerarna. Sedan dess har börserna återhämtat sig igen och Danske Banks seniorstrateg Lars Skovgaard Andersen tror att det finns ännu mer att hämta.

”Vi tror att globala aktier kommer att ge en avkastning på mellan 10 och 12 procent de kommande 12 månaderna, även om vissa svängningar i valutakurserna kan påverka avkastningen för en svensk investerare”, säger Lars Skovgaard Andersen i Danske Banks nya tidning House View, som utkommer en gång per kvartal och tar upp aktuella risker och möjligheter för investerare.

Kortsiktig oro och långsiktig uppgång
I februari rasade börserna till följd av oro för att inflationen och räntorna ska stiga mer och snabbare än väntat. Det har skapat en viss volatilitet på marknaden senaste dagarna, framförallt efter nyheten om att USA:s president Donald Trump tänker införa importtullar på stål och aluminium.

Även om stigande räntor kan vara negativt för den ekonomiska tillväxten tror Lars Skovgaard Andersen inte att den globala högkonjunkturen kommer att rubbas.

”Bolagen, och därmed även investerarna, gynnas av en solid privatkonsumtion och en hög investeringsaktivitet bland företagen. Därför tror vi att kurvan kommer att fortsätta peka uppåt för börsen”, säger Lars Skovgaard Andersen.

Han understryker att Danske Bank fortsätter att ha en övervikt i aktier och en undervikt i obligationer.

”Just nu ser vi att den mest attraktiva avkastningspotentialen finns i aktier, och därför har vi en större andel aktier i våra portföljer än vi räknar med att ha på lång sikt”, säger han.

Räknar du med en fortsatt oro på finansmarknaderna?
”I över 30 år har vi gynnats av sjunkande räntor och mycket pekar på att vi just nu befinner oss vid en vändpunkt där räntekurvan kommer att peka uppåt framöver. Stigande inflation och räntor gör investerarna osäkra, och vi kan mycket väl råka ut för perioder med förnyad osäkerhet och ökad volatilitet.

När investerarna har vant sig vid tanken på att den här epoken med sjunkande räntor är slut, så kommer de återigen att fokusera på de faktorer som är avgörande för aktier på längre sikt, alltså den generella makroekonomiska bilden, bolagens vinster och aktiernas värderingar. Och när vi tittar på de faktorerna så bedömer vi att det finns ännu mer att hämta för aktieinvesterare, och även vad gäller obligationer”, säger Lars Skovgaard Andersen.

Läs Danske Bank House View Q2 2018 här, med Danske Banks förväntningar för det kommande kvartalet