Michael Grahn
Chefekonom, Danske Bank Sverige

Svag uppgång för bostadspriserna men risken för en nedgång kvarstår

Prisutveckling i augusti 2018
Danske Banks Boprisindikator* har varit relativt stabil över sommaren, men visar på en svagt positiv trend. Det är i allmänhet svårare än normalt att uppskatta den underliggande prisutvecklingen på grund av att det är lägre aktivitet på marknaden. Föregående månad underskattade vår Boprisindikator bostadsrättspriserna. När vi justerar för den skillnaden, signalerar vår indikator en prisuppgång med 0.6 % i augusti jämfört med juli.

*Från och med mars upplaga av boprisindikatorn ingår även bostadsrätter utanför tullarna i Stockholm .
Nästa siffra från Valueguard publiceras fredag 18 september kl.9.00.

Prisutvecklingen kommande månader
Vår bedömning är emellertid att marknaden inte är i balans då utbudet på Hemnet fortsätter stiga till nivåer över de vi sett de senaste åren. Rådande transaktionsvolymer bedöms för låga för att absorbera det kommande utbudet. I fjol började bostadsrättspriserna falla kraftigt under hösten En period som generellt är säsongsmässigt svag för bostadsrättspriserna. Normalt faller bostadsrättspriserna 3 % mellan augusti och december. Även i år kan priserna komma under förnyad press, i synnerhet om bostadsutvecklare fortsätter att sänka priserna på nyproduktion.

– Augusti visar på en viss uppgång i bostadspriserna i Stockholm. Men ett stigande utbud gör att risken för nya prisfall under kommande månader består, säger Michael Grahn, chefekonom på Danske Bank Sverige

 

Om Danske Banks Boprisindikator
Danske Banks Boprisindikator är en modell utvecklad av analytikerna Carl Milton och Christopher Hellesnes som visar hur priserna på bostadsrätter i Stockholm utvecklats den senaste månaden. Undersökningen baseras på uppgifter om avslutade bostadsaffärer från bostadssajten Hemnet och ger samtidigt en prognos om utfallet av Valueguards Housing Index (HOX) för bostadsrätter i Stockholm.