Svenska furan i kris i en glödhet skogsnäring

Den globala produktionen av trävaror går just nu på högvarv- men det svenska furuvirket krisar. Lyssna på Johan Freij, affärsområdeschef för Danske Bank Skog & Lantbruk, när han tar tempen på svensk skogsindustri och delar med sig av sina råd kring vägen framåt.

Under helåret 2016 uppgick den globala produktionen av barrträvaror till cirka 335 miljoner kubikmeter och det tio år gamla rekordet från 2006 är därmed slaget. Världsrekord i virkesproduktion visar på en allt starkare konjunktur runt om i världen och det är framförallt kinesisk import som driver produktionsökningarna. Svenska sågverk bekräftar att snart sagt alla marknader går bra och man lyckas med successiva prishöjningar. Detta har gett höjda priser på timmer i stora delar av landet, vilket naturligtvis är glada nyheter för svenska skogsägare.

Men allt är inte guld och gröna skogar. Även om trävarukonjunkturen är stark fortsätter den strukturella krisen för den svenska furan. För ett drygt år sedan skedde ett unikt paradigmskifte när snittpriset för gran passerade furan och i våras var prisskillnaden i Sydsverige rekordstor mellan gran- och talltimmer med hela 113 kr, eller 24 %, till granens fördel. Furans kris drabbar nu timmerpriset och skogsägarna. I podden ger Johan Freij sin syn på hur branschen bör agera för att inte krisen ska förvärras ytterligare.

Är du intresserad av att veta mer? Ta del av Danske Banks senaste utgåva av nyhetsbrevet Skog & Ekonomi:

https://danskebank.se/skog-och-lantbruk/nyheter-och-marknad/aktuellt/nyhetsbrevet-skog-och-ekonomi