prisfall på trävaror

Svenska sågverk klyver guld

Priset på sågade trävaror fortsätter upp till nya rekordnivåer under första kvartalet 2021.

Prisutvecklingen i USA når i det närmaste ofattbara nivåer. Drömgränsen på 1.000 USD per tusen boardfeet slogs i mars och nu ligger priserna runt 1.200 USD. Detta att jämföras med tidigare stabila nivåer på ca 400 USD.  Exporten av svenska trävaror till USA ökade med hela 76 % under 2020 och var lika stor som till Kina.

– Svenska sågverk klyver guld. Vi ser nu de högsta trävarupriserna som någonsin noterats för svenska sågverk samtidigt som efterfrågan fortsätter. Man har hört talas om Korea-boomen på 1950-talet och detta är något liknande, säger Johan Freij, affärsområdeschef för Skog och Lantbruk på Danske Bank.

Globalt råder akut brist på sågade trävaror  drivet av en ökad efterfrågan med en världsomspännande renoverings- och byggvåg. Samtidigt pressas utbudet när världens största trävaruexportör, Kanada, drabbas av kraftiga barkborreangrepp och nu successivt drar ned avverkningarna med ca 25 procent.

– Den höga efterfrågan på sågade trävaror fortsätter vara stabil eller ökar kommande sex månaderna eftersom massiva infrastruktursatsningar nu startar i kölvattnet av Corona. Det finns till och med en chans att priserna fortsätter uppåt från rekordhöga nivåer, säger Johan Freij.

Det sker nu strukturaffärer i skogsbranschen. Ett exempel är Södra som köpte Ture Andersson Trävaru i Vaggeryd med sågverk och impregneringsanläggning om 100.000 m3 i kapacitet. Traditionellt investerar sågverken i ökad kapacitet i högkonjunktur. Denna gång bedömer Danske Bank att huvuddelen av investeringarna sker i ökad förädling, som hyvleri, fingerskarvning och impregnering.

– Hemmasnickartrenden håller i sig sommaren 2021. Altanbyggare ska se till att köpa  virket nu. Priserna fortsätter upp i bygghandeln och det finns stor risk att det blir brist på trävaror och inte minst trallvirke i sommar, säger Johan Freij.

Mer information om den senaste utvecklingen i skogsbranschen beskrivs i Danske Banks nyhetsbrev Skog & Ekonomi