Svenska Startups missar världens största affärsmöjligheter

Danske Bank  publicerade nyligen en rapport som visar att världens största utmaningar också är de största affärsmöjligheterna. Det handlar om impact tech-bolag med fokus på Medtech, digital utbildning, tekniklösningar för rena städer och energi. I vår rapport framgår att många svenska startups har lösningar inom de områden där betalande kunder finns, men att det fortsatt finns stor potential.  Det framgår även att man behöver tänka större och mer globalt.  Dessutom tydliggörs att  kvinnor behöver satsa mycket mer på digitala affärsmodeller för att kunna växa och få tillgång till kapital. Idag satsar kvinnor i alltför hög grad på analoga modeller dominerat av event och delningsekonomi – två områden som drabbats hårt av Coronakrisen.

Sverige behöver all innovationskraft för att gå stärkta ur krisen. Tidigare rapporter visar att hälften av alla yrkesroller kommer försvinna inom 10 år och självklart ersätts många av nya möjligheter. Men krisen har eskalerat omställningen till digitalt och kanske pratar vi inte längre om 10 år – kanske är det 5?

För att stötta ny innovationskraft, dra nytta av de största affärsmöjligheterna lanserar vi Danske Bank nu en ny uppdaterad version av vår plattform +impact för att stötta startups så att de kan vässa sina affärs- och intäktsmodeller och bli intressanta för riskkapital. Parallellt driver vi ett acceleratorprogram med RISE och WeWork Labs för att bidra till att nordiska startup bolag med potential kan växa sig starka.

Krisen har visat att den digitala mognaden är stor och att hållbarhetsfrågorna fortsatt är högt upp på agendan. Danske Bank kommer att fortsätta satsningen på svenska startups och aktivt samverka med VC bolag och andra aktörer som Reach for Change och WeWork Labs. Allt för att säkerställa att Sverige ska behålla sin position som en stark hub för framtidsbolag.