Sverige först i Norden med rekordstor grön obligation

Regeringen beslutade i juni 2020 om ramverket för den gröna obligationen och vilka utgifter i statsbudgeten obligationen ska kopplas till. Riksgälden ansvarar nu för emissionen som bedöms bli rekordstora 20 miljarder kronor.

– Det är första gången Sverige ger ut en grön obligation och man sparar inte på krutet. Ambitionen om 20 miljarder kronor är den största gröna obligationen i svenska kronor någonsin, säger Lars Mac Key, ansvarig för hållbara obligationer på Danske Bank.

Danske Bank är en av ledarbankerna vars uppgift är att presentera och sälja obligationen till investerare.

– Det som särskiljer denna gröna obligation från andra obligationer är att investerare ska kunna följa vilka statliga utgifter obligationen kopplas till och vilka miljö- och klimateffekter finansieringen bidrar till att uppnå, säger Lars Mac Key.

Tidigare har exempelvis Frankrike, Belgien och Nederländerna gett ut gröna obligationer men detta är första gången Sverige, eller något annat nordiskt land, ger ut en grön obligation. Marknaden för gröna obligationer är på stark tillväxt. 2019 emitterades 291 miljarder dollar i gröna obligationer. I början av året fick tillväxten ett tillfälligt uppehåll på grund av coronapandemin, bara för att efter sommaren få förnyad fart.

Länk till mer information hos Riksgälden
Mer information om hållbara obligationer  (ENG)