Sverige i täten när nya innovationer från skogen ser dagens ljus

I ett nytt avsnitt av Danske Banks podd Curious Minds, tar vi tempen på den svenska skogsnäringen tillsammans med vår skogsexpert Johan Freij. Han berättar att hösten har inletts med en fortsatt stark skogskonjunktur, vilket i sin tur ger höga priser och låga lager både på timmer och massaved. Industrins kraftiga utbyggnad sammanföll med en besvärlig vinter som följdes av sommarens bränder och torka och allt detta har bidragit till att virket inte nått industrin. Vedförsörjningen är därför pressad på många håll. Sammantaget ger detta fortsatt höga virkespriser under hösten och mycket gynnsamma förutsättningar för de skogsägare som vill och kan avverka.

Johan berättar också att parallellt med framgången för traditionella produkter, har svensk skogsindustri tagit ledartröjan i den internationella forskningen och utvecklingen av nya miljösmarta skogsprodukter. En utveckling som påskyndas av behovet att omgående hitta alternativ till så skilda områden som fossila bränslen, plastförpackningar och antibiotika.

– Jag skulle vilja påstå att vår skogsindustri nu går in i en ny era- från basindustri till high-techsektor. Svenska innovationer väcker stort internationellt intresse och de kan bli en del av lösningarna på många av de problem världen brottas med, säger Johan.

En stor del av den hittills outnyttjade potentialen ligger i att ta vara på massaindustrins restprodukter. Mycket talar för att dessa restprodukter kommer att bli en guldgruva för skogsindustrin framöver. Massavedstocken består av ca 40 procent cellulosa som används till papper, kartong och textil. Resten är framförallt lignin och hemicellulosa som man hittills eldat upp. Redan i dag kan man i mindre skala tillverka produkter såsom diskmedel, skosulor, lim och kevlarfiber av lignin. Hemicellulosan kan istället bli en vegetarisk biff eller nyttjas som komplement till penicillin vid vissa sjukdomar.

Johan menar att den viktigaste signalen på detta är att skogsindustrin nu börjar investera i en storskaligare produktion av biobaserade fordonsbränslen, från framförallt tallolja och snart också lignin. Med skogsdieseln får industrin en bulkprodukt och med den ett kassaflöde som banar vägen för andra förnyelsebara produkter:

– Nu ser vi att det börjar ta fart på riktigt och jag är övertygad om att biobränslen är på väg att få ett ordentligt genombrott. Det skapar goda förutsättningar för att vi kommer att få se mycket mer av de mer nischade innovationerna. Med breda, långsiktiga politiska beslut har skogsindustrin och skogens nya produkter allt det som krävs för att bli Sveriges nästa exportsuccé.

Läs mer i Danske Banks nyhetsbrev Skog & Ekonomi nr 3 2018