Teknofobin har fått nytt bränsle

Hotet om ökade regleringar har fått teknikaktierna att skaka. Men en åtstramning av regelverket är en del av teknikutvecklingen och inte något enbart negativt.

Hittills har 2018 varit ett spännande år för alla som investerar i IT-aktier. Året började starkt men sedan dess har många IT-aktier fått stryka på foten efter Facebook-skandalen, då det visade sig att data om nästan 87 miljoner Facebook-användare missbrukats i den amerikanska valkampanjen 2016. Detta har skapat oro för en uppstramning av regelverket som skulle kunna drabba teknikbolagens intäkter. En ny undersökning från investmentbanken Bank of America Merrill Lynch visar att 64 procent av de institutionella investerarna ser en skärpt lagstiftning som det enskilt största hotet mot IT-aktier just nu.

Denna oro underblåses ytterligare av att Facebook-skandalen har gjort att teknofobin tagit fart. Teknofobi är oron för vad ny och avancerad teknologi kan föra med sig i form av brister och hot mot vår livsstil. I ljuset av Facebook-skandalen har teknikpessimisterna uttalat sig om att illusionen om ett privatliv på nätet slutligen har spruckit och att många Facebook-användare inte riktigt vet vad de är en del av.

De har delvis en poäng; det framgår nämligen nu tydligare än någonsin hur enkelt det är att bruka och missbruka data om användare på Facebook, Google och andra webbplatser och appar, både kommersiellt och politiskt. Debatten kommer med all sannolikhet att leda till nya regler för att skydda oss användare. Detta är föga överraskande och är inte nödvändigtvis negativt. En ny reglering och lagstiftning är faktiskt en väldigt naturlig del av processen när ny teknik erövrar samhället.

Tänk bara på automobilen, som den en gång kallades för. När Oldsmobile år 1901 skeppade ut den första massproducerade bensindrivna bilen i USA var det omöjligt att köra mot rött ljus, eftersom det första trafikljuset såg dagens ljus första gången 1912 i Salt Lake City. Kraven på säkerhetsbälte och sammanflätning av motorvägar hörde en avlägsen framtid till. I takt med att bilen blev allt mer utbredd införde vi beteenderegler och krav på säkerhet och körkort. Samtidigt lärde vi oss allt mer om bilens negativa effekter på miljön och klimatet, vilket bland annat ledde fram till kravet på blyfri bensin.

Därför är det både naturligt och väntat att vi anpassar lagstiftningen i takt med att ny teknik blir en allt större del av vår vardag. Digitaliseringen ger oss fantastiska möjligheter och fördelar, men ibland behöver tekniken en hjälpande hand för att anpassa sig efter de normer som gäller i samhället. Tekniken känner endast till de gränser vi själva definierar.
Investerarnas oro för ökade regleringar är inte desto mindre rationell. Särskilt om teknikpessimisterna protesterar så mycket att politikerna flyr in i en överreglering. Samtidigt är en ökad reglering inte nödvändigtvis begränsad till striktare regler för insamling och användning av personuppgifter, men kan även leda till en lagstiftning som riktar sig mot ett antal stora teknikbolags monopolliknande status eller deras möjligheter till skatteoptimering över landsgränser.

Med andra ord kan en striktare lagstiftning definitivt komma att drabba affärsmodellerna och intäkterna hos vissa teknikbolag, men sett ur ett större perspektiv kan vi inte skruva tillbaka tiden. Även de mest hårdnackade teknofober kunder inte stoppa bilens spridning och återinföra hästen och vagnen, precis lika lite som de idag kan stoppa digitaliseringsvågen i samhället. Den gamla goda tiden är förbi och nya bra dagar väntar.

Av den anledningen fortsätter IT-aktier att utgöra en viktig komponent i investeringsportföljen eftersom det finns massor av spännande investeringar att hitta inom IT. På Danske Bank väljer vi att ha en fortsatt övervikt i IT-sektorn. Som investerare är det viktigt att ha en god spridning på olika teknikbolag. Exempelvis via en fond, så att man inte drabbas onödigt hårt om enskilda bolag går in i en tuffare period.