Tolerans och inkludering ger företag kraft att växa

Svensk välfärd är beroende av tillväxt och företag som utvecklas och tar till vara på medarbetarnas innovationskraft och fulla potential. Samhället är under omställning och många av de yrkesroller som vi känner idag kommer ersättas av något nytt. Då krävs det att vi öppnar upp för nya idéer, perspektiv och uppmuntrar olikheterna. Det är så vi stärker svensk innovationskraft och skapar morgondagens tillväxtföretag.

Danske Bank är en bank som vill växa och bidra med värde till våra kunder och samhället. Vi behöver attrahera medarbetare som bidrar med nya perspektiv och som kan vara med att skapa framtidens bank. För att uppmärksamma vikten av tolerans och inkludering har Danske Bank valt att hissa Prideflaggorna redan nu på vårt huvudkontor på Norrmalmstorg 1. Vi har fått kommentar om flaggorna, om vi missat att Prideveckan inte äger rum ännu på ett par veckor. Men svaret är för att varje dag är en dag att hylla tolerans och möjligheten att tycka olika.
Genom att lyfta vikten av inkludering och tolerans internt kan vi också förändra vårt synsätt och därmed skapa en starkare företagskultur. Vi har under flera år drivit ett program som alla medarbetare på Danske Bank måste genomgå. Programmet synliggör exempelvis hur man medvetet eller omedvetet färgas av olika fördomar kring vad som är kvinnligt respektive manligt samt olika normativa värderingar i vardagen.

Jag som ledare har en ambition och arbetar långsiktigt med att skapa en inkluderande miljö där vi värderar våra medarbetare utifrån deras individuella kompetens och förmåga att skapa värde för våra kunder och inte faktorer som exempelvis kön, vart man är född eller sexuell läggning.

Du och jag gillar olika.

Berit Behring, vd Danske Bank Sverige