Trävarupriserna stiger när utbudet bromsar in

Nu stiger priset på trävaror i Sverige efter det kraftiga prisfallet i höstas. Men prishöjningarna beror inte på en ökad efterfrågan utan på minskat utbud.

Ryska varor har försvunnit från Europamarknaden. Kampen om skogsråvarorna hårdnar när värmeverken jagar energived och pappersbruken kör för fullt. Det framkommer i Danske Banks senaste kvartalsanalys ”Skog och Ekonomi”.

Efter en tung höst med trävarupriser i fritt fall ser nu sågverken försiktigt stigande priser. Under hela hösten i fjol lurpassade köparna på fortsatta prissänkningar och köpen tvärnitade. Till slut blev köparnas lager för låga och alla började köpa samtidigt.

– Mycket tyder på att trävarumarknaden nu har bottnat. Vi tror inte på en klassisk konjunkturvändning med prisrally på sågat virke. Byggandet viker i stora delar av världen med en lägre efterfrågan som följd, säger Johan Freij, skogsexpert på Danske Bank Sverige.


Ryska virket borta från Europa – och problem med leveranser till Kina

Det minskade utbudet av trävaror beror på flera faktorer. Skador efter barkborrar minskar tillgång på timmer i Kanada och i Centraleuropa. Men den största orsaken är Rysslands invasionskrig i Ukraina.

Under 2021 var Ryssland världens näst största trävaruexportör efter Kanada. Enligt sågverken är det ryska virket nu borta från den europeiska marknaden. Cirka hälften av den tidigare ryska exporten på 30 miljoner kubikmeter gick till Kina, men även där tycks det ryska virket ha minskat.

– Vi ser signaler att Ryssland inte klarar av att försörja den kinesiska marknaden som köper alltmer trävaror från Europa. Det kan vara tillfälligt men ger ändå en signal att Ryssland har problem med logistikkedjan från avverkning till sågverk och frakt, säger Johan Freij.

Som vid tidigare lågprisperioder är det Egypten och Kina som räddar leveranserna av svenska trävaror och ger sågverken självförtroende att höja priserna när lagren minskar. Men det som verkligen sticker ut är USA-marknaden. Under 2022 har USA etablerats som Sveriges viktigaste trävarumarknad efter Storbritannien.

Timmerpriserna stiger när sågverken visar röda siffror

Ute i skogen har vi nu en helt unik situation för skogsägarna. Under slutet av förra året visade merparten av sågverken röda siffror – men i stället för prissänkningar så höjdes timmerpriserna över hela landet. Det är kamp om stockarna i skogen från alla håll samtidigt som skogsägarna drar ned på avverkningen efter några goda år.

– Fem av åtta analyserade sågverk hade negativa rörelsemarginaler under det fjärde kvartalet 2022. Även om trävarupriserna nu försiktigt höjs så bedömer vi att sågverken kommer att ha det fortsatt tungt även första kvartalet. Kostnaderna på framförallt timmer ökar och det finns en eftersläpning av prishöjningarna, säger Johan Freij.

Se webinaret med de viktigaste punkterna från rapporten Skog & Ekonomi.