Tvärstopp för produkter från skövlade områden

Inga produkter som säljs i EU ska komma från skövlade områden. Den 13 september röstade Europa-parlamentet för en ny förordning som tvingar företag bevisa att deras produkter inte kommer från områden som skövlats.

För att få sälja sina produkter i EU framöver, måste företag som producerar exempelvis palmolja, nötkött och trä kunna visa med geografiska koordinater att produkterna inte kommer från avskogad eller skövlad skogsmark. Även om avskogningen är laglig enligt det lokala exportlandets lagar, ska EU förbjuda försäljning av dessa produkter inom unionens gränser.

Det innebär att importerande företag måste framöver ställa högre krav på sina globala värdekedjor. De kan använda certifieringar, satellitövervakning eller fältgranskningar för att konstatera att de sålda produkterna inte bidragit till skogsskövling.

Finanssektorn särskilt viktig

Bank- och finanssektorns bidrag lyfts fram i EU-förslaget. Banker och finansinstitut får bara erbjuda företag sina tjänster om de kan garantera att deras import inte bidrar till avskogning.

Enligt FN har ett område större än hela EU förlorats till avskogning mellan 1990 och 2020. Skogskövlingen sker snabbast i Brasilien, Kongo och Indonesien, men drivs främst av andra länders konsumtion. WWF:s forskning visar att EU den näst största importören av avskogning i världen efter Kina.

Jordbruksektorn bidrar mest till avskogningen. EU pekar på att produktionen av nötkött, kakao, kaffe, palmolja, soja och trä extra skadlig.

Införs troligen redan 2024

Nästa steg är att parlamentet, kommissionen och rådet enas om den nya förordningens exakta detaljer. Enligt en artikel från Euraktiv ska dessa förhandlingar slutföras under 2022. Lagstiftningen ska implementeras 12 månader efter att den antagits, vilket innebär att reglerna vinner laga kraft med start 2024.