Ukraina-kriget påverkar svenska skogssektorn

Den pågående invasionen i Ukraina orsakar oerhörda lidanden. Kriget kommer påverka ekonomin och våra samhällen under lång tid. Skogsnäringen är inte undantagen. Skulle oron och osäkerheten dämpa konsumtion och investeringsvilja kan det påverka den svenska skogssektorn.

Det framkommer i Danske Banks senaste analys ”Skog & Ekonomi”. Den nya analysen fokuserar på den globala marknaden för skogsprodukter.

– I det kortare perspektivet kommer kriget i Ukraina att generera höjda energipriser. Det ökar kostnaderna för avverkning, transporter och inte minst den elintensiva mekaniska massaindustrin. Dessutom lär vi få se högre priser på trävaror i Europa samt dyrare massaved runt Bottenviken, säger Johan Freij, chef för affärsområde Skog & Lantbruk på Danske Bank Sverige.

Ryssland exporterar huvudsakligen björkmassaved och flis till Europa. Finland är en stor importör med cirka 9 miljoner kubikmeter år 2020. Försvinner denna virkesström lär det driva upp massavedspriserna runt hela Bottenviken.

Ryska trävaror viktiga i Europa

Ryssland är världens största exportör av trävaror. Landet producerar cirka 40 miljoner kubikmeter trävaror årligen varav hela 15-20 miljoner kubikmeter går till Kina. Även Ukraina har de senaste åren ökat sin trävaruexport till 3 miljoner kubikmeter.

Den europeiska importen av trävaror från Ryssland, Belarus och Ukraina uppgår till 8 miljoner kubikmeter. Det är cirka 8 procent av totala konsumtionen om cirka 100 miljoner kubikmeter i Europa. De största importörerna är Tyskland, Finland, Storbritannien och Baltstaterna.

– Försvinner dessa volymer från Europa kommer det att vara kraftigt prisdrivande och vi kan förvänta oss dyrare virke till våra byggen, säger Johan Freij.

Prishöjningar på både trävaror och pappersmassa

Med reservation för Ukrainakrigets effekter så har både sågverken och massaindustrin sedan en tid tillbaka upplevt en positiv trend med kommande prishöjningar. Trävarupriserna har vänt uppåt och efterfrågan har varit stark på i stort sett alla marknader. Sågbranschen har indikerat prishöjningar på uppemot 20 procent under våren från redan höga nivåer.