Ut och hugg! I höst talar det mesta för skogsavverkning

Vi har det ovanliga läget i Sverige just nu att både sågverken och cellulosaindustrin går mycket bra och kör för fullt. Den globala produktionen av trävaror går på högvarv och svenska sågverk bekräftar att i stort sett alla marknader går bra. Detta innebär en ökad efterfråga på timmer och i sin tur höga priser över hela landet. Timmer är alltid viktigast för skogsägarens rotnetto men även massavedspriserna har höjts från syd till norr som en effekt av den kraftiga industriutbyggnaden. För landets 325 000 skogsägare betyder det att de går en ovanligt gynnsam höst till mötes.

– Det är sällan vi brukar ge det generella rådet till landets alla skogsägare att det är ett bra läge för avverkning, senast tror jag var 2011-12. Men faktum är att mycket talar för att det är ett gyllene tillfälle att avverka just denna höst, säger Johan Freij, chef för affärsområdet Skog & Lantbruk på Danske Bank Sverige.

Och det gäller att passa på. Virkesmarknaden svänger snabbt och redan nästa höst kan situationen vara förändrad. Trävarukonjunkturen har varit uppåtgående de senaste 18 månaderna och historiskt sett brukar konjunkturen vika nedåt efter en sådan period. En fortsatt stark krona gentemot pundet och dollarn kommer dessutom att pressa sågverken på sikt.

– Vi råder de skogsägare som vill öka sin avverkning att inte invänta ett ännu högre pris utan ta tillfället i akt. För att nyansera rådet kan vi säga att grantimmer är hetare än tall och barrmassaved hetare än löv. När det är tryck i virkesmarknaden förekommer ofta olika premier och tillägg, därför måste skogsägarna själva säkerställa att de får rätt pris, avslutar Johan Freij.

Läs Johan Freijs senaste nyhetsbrev där han utvecklar ytterligare här.