Utsläpp av växthusgaser minskar i Sverige

2022 minskade Sveriges totala utsläpp av växthusgaser 3 procent jämfört med föregående år. Detta enligt en rapport från Statistiska centralbyrån (SCB).

Utsläppen för 2022 är tre procent lägre än året innan och nio procent lägre än 2019 – alltså året före pandemin.

Minskningen av utsläppen sker samtidigt som BNP i Sverige ökade med 2,6 procent under 2022. Det betyder att utsläppen av växthusgaser per producerad krona, den så kallade växthusgasintensiteten, i ekonomin minskar.

Totalt minskade utsläppen av växthusgaser med 1,5 miljoner ton. Mest minskade utsläpp från personbilstransporter, tillverkningsindustrin och energibranschen.

För mer information om utsläpp i olika sektorer – besök SCB’s webbplats