Stefan Mellin
Valutastrateg, Danske Bank Sverige

Vad avgör kronans öde – Riksbanken eller börsen

April, april. Blir det börsen som avgör kronans öde denna månad? Eller Riksbanken? Två potenta kandidater.

Till saken hör att april pekats ut som en synnerligen kronfientlig månad – bildligt, eftersom månader sällan har känslor. Men hur kommer det sig? Och framförallt, lever april upp till sitt rykte?

En del menar att anledningen till att kronan försvagas är börsbolagens utdelningar i och med att utländska ägare plockar hem pengarna och därmed växlar kronor till hemvaluta. Misstänker att en del gör det. Men jag tror att många, förmodligen det stora flertalet, väljer att återinvestera sina utdelningar i bolaget. I sådana fall blir flödet lika med noll. Jag kan tycka att utdelningsargumentet är lite tunt.

När det gäller den andra frågan, den om kronan brukar gå svagt i april, så är korta svaret: njae. Under 10-talet, ofta ja. Under 00-talet, nej tvärtom. Och under de senaste sex åren har den stärkts lika ofta som den försvagats.

Varken säsongmönster eller återkommande strukturella kronutflöden, alltså. En myt.

När det gäller april så har i stället Riksbanken haft ett stort finger med i spelet. Skärskådar man det hela, så visar det sig att oväntat mjuka räntebesked varit en återkommande anledning till att kronan försvagats i april.

Om några veckor smäller det igen, närmare bestämt den 28:e. Efter Ingves, Bremans och Ohlssons kommentarer den senaste tiden är det upplagt för en U-sväng. Häromdagen sade Ohlsson: ”Allt vi gjorde i februari är obsolet.” Det är inte bara roligt sagt. Det är också sant. För det kom ett krig. Och inte minst tryck uppåt på inflationen. Jag skrev om detta och Ingves utspel i P4 Halland i förra krönikan. Men vad betyder en U-sväng?

Att de inte tänker vänta med att höja till 2024 är uppenbart. Men är det 2023 eller redan nu i april?

Ingen vet. Men det betyder allt för marknaden!

Min gissning är hösten. Prissättningen har till viss del tagit höjd för april. Om det blir en höjning nu, så räkna med en ordentlig kronförstärkning. Om de signalerar att höjningarna kommer till hösten, så blir marknadseffekterna mer begränsade. Slutligen måste jag säga att det är rätt osannolikt att allt ståhej landar i att de endast skiftar fram första höjningen från 2024 till 2023. Visserligen ett stort skifte det med, men det skulle tolkas som en kommunikationsmiss. I det scenariot försvagas kronan kraftigt.

Riksbankens förmenta omsvängning har ändå inneburit att den mångåriga fallande krontrenden kan ta en paus.

Men börsen då? Historiskt sett är april årets bästa börsmånad. Men det är förstås inte mycket att hålla sig i när det pågår ett krig. Kronan hör till de valutor som gynnas av stigande börser. Det finns flera skäl till det. Till exempel att ökad riskaptit tenderar att gynna procykliska valutor. Men det är också en effekt av rena portföljjusteringsflöden som har att göra med pensionsfonders säkringsstrategier.

En annan beprövad handelsstrategi är att varje månad köpa den valuta i ett valutapar vars börs gått bäst det senaste året. En sådan strategi har gett en imponerande överavkastning i USD/SEK över tid, men fungerat mindre bra det senaste halvåret. Två av de senaste tre månaderna har den dock gett rätt signal och signalen för april är: köp USD/SEK. Det är inget aprilskämt, men det är heller ingen rekommendation.