Maria Landeborn
Sparekonom & Seniorstrateg, Danske Bank Sverige

Vad innebär en lågkonjunktur för börsen?

Under hösten har den geopolitiska osäkerheten i världen ökat. Handelskriget har eskalerat och Brexit blivit ännu mer kaotiskt. Bombningar av Saudiarabiens oljekällor har slagit ut 5 procent av världens oljeproduktion. Det är inte konstigt att oron för en lågkonjunktur har ökat, såväl bland småsparare som bland proffs.

Den amerikanska centralbanken, Fed, har en egen indikator för att mäta risken för en lågkonjunktur om 12 månader. Den är uppe på nästan 38 procent. En undersökning från Bank of America Merrill Lynch visar att nästan 40 procent av de institutionella förvaltarna världen över väntar sig en recession det närmaste året. Det är den högsta nivån sedan 2009. Men vad kan man vänta sig händer på börsen om det blir lågkonjunktur?

Den senaste lågkonjunkturen är den som orsakades av finanskrisen. Tillväxten i världen tvärnitade, och världens börser rasade. Stockholmsbörsen föll 58 procent från toppen i juli 2007 till botten i november 2008. Med det i färskt minne är det lätt att bli liggande sömnlös när ordet lågkonjunktur nämns allt oftare.

Men i ett historiskt perspektiv spelar faktiskt både börsnedgången och lågkonjunkturen som följde på finanskrisen i en helt egen division – det är långt ifrån alla lågkonjunkturer som har gått lika hårt åt börsen som den gjorde. Det är till och med vanligt att börsen har stått högre när lågkonjunkturen tog slut, än när den startade.

USA är världens största ekonomi och styr i hög grad hur det går i resten av värden. Även för tillfället hänger mycket på hur det går för USA som just nu är motorn i världsekonomin. Sedan slutet på 1940-talet har det varit lågkonjunktur i USA elva gånger, och de har i genomsnitt pågått i 11 månader. Under sex av de elva lågkonjunkturerna har S&P 500 stigit. I genomsnitt har index stått 4 procent högre när lågkonjunkturen tog slut, än när den började.

Men hur går det ihop? Ska inte börsen rasa vid en lågkonjunktur?

Nej, börsen rasar oftast inte under en lågkonjunktur, utan före den. Aktiemarknaden tenderar att gå 6-12 månader före konjunkturen, och nedgången på börsen har därför oftast kommit innan lågkonjunkturen ens har börjat. Men inte heller de sex månaderna före lågkonjunkturen har det sett så illa ut på börsen. För den som orkar vänta ut lågkonjunkturen och inte behöver pengarna förrän 6-12 månader efter att den slutat, har avkastningen faktiskt varit riktigt god:

• De sista sex månaderna innan lågkonjunkturen startade har S&P 500 i genomsnitt backat 1,4 procent.
• Avkastningen på S&P 500 mätt från sex månader före lågkonjunkturen började, till sex månader efter att den slutade har i genomsnitt varit 15,4 procent.
• Avkastningen på S&P 500 mätt från tolv månader före lågkonjunkturen började, till tolv månader efter att den slutade, har i genomsnitt varit 25,2 procent.

Att risken för en lågkonjunktur har ökat är helt klart. Men det är inte självklart att det medför stora börsnedgångar och att sparandet rasar i värde. Dessutom behöver man bara vara orolig om man behöver sparpengarna de närmaste åren. Den som har tid, tålamod och lite is i magen kan helt enkelt vänta ut en eventuell lågkonjunktur och börsnedgång. Helst ska man fortsätta spara under tiden eftersom det innebär en lägre anskaffningskostnad, och att det finns mer kapital som ökar i värde när börsen vänder upp igen.

Alla uträkningar nedan utgår från amerikanska aktieindex S&P 500.