Anders Gullesjö
Chef, Företagsmarknad, Danske Bank Sverige

Vad vill de flesta ha hjälp med inför ett ägarskifte i bolaget?

Det framkommer i en färsk undersökning kring ägarskifte där Novus på uppdrag av Danske Bank ställt frågor till 300 företagsledare och ägare i svenska medelstora företag över hela landet.

Långsiktighet ökar värdet på bolaget
Novus-undersökningen pekar på att företagen inte är helt säkra på vart de ska vända sig för rådgivning och vad de olika aktörerna på marknaden kan hjälpa till med inför ägarbytet.

– Jag tycker att man ska skaffa sig en samarbetspartner där man får hjälp med att långsiktigt optimera värdet på bolaget och att i god tid förbereda nuvarande och nya ägare både skattemässigt och juridiskt. Och om det blir aktuellt att sälja utanför familjen kan man också behöva hjälp med att bygga upp ett bra externt nätverk, säger Anders Gullesjö, affärsområdeschef på Danske Bank i Sverige.

Planera som att bolaget är till salu varje dag
Enligt undersökningen är det endast 22 procent tycker att det viktigaste är att förbereda sig i god tid för att ägarskiftet ska lyckas.

– Min erfarenhet är att de som klarar ett ägarskifte bäst är de som driver sitt bolag som om det alltid vore till salu. Det innebär att de har ordning på sin dokumentation och sina avtal så att det inte uppstår onödiga tvister – och att man dagligen optimerar sin affärsmodell och sina interna och externa processer i alla beslut och investeringar, säger Anders Gullesjö.

Viktigt att välja rätt digital väg
Hela 81 procent anser att deras företag är tillräckligt digitaliserat för att vara attraktivt för en annan ägare.

– Den siffran förvånar mig lite och kan bero på överskattning eller att det finns många olika definitioner av vad digitalisering innebär. Här bör företagen också ta hjälp av experter för att välja rätt digital väg. Man bör bland annat se över hur konkurrenterna erbjuder sina produkter och bedöma om de egna interna processerna är tillräckligt digitaliserade och automatiserade för att höja värdet på bolaget, avslutar Anders Gullesjö.

Anders Gullesjös bästa tips inför ett ägarskifte:
1. Driv ditt bolag som om det vore till försäljning varje dag. Tyvärr är det vanligt att kontakta banken först när man har fått ett bud. Jobba i stället långsiktigt för att öka värdet på bolaget och var uppdaterad kring bolagets värdering. Tänk på att bygga ditt nätverk och hålla ögonen öppna för potentiella nya ägare.
2. Börja i god tid med att förbereda ägarskifte och ta in externa rådgivare – planeringen kring skatter och juridik behövs både för bolaget och för privatpersonerna.
3. För att lyckas med ägarskiftet behövs en extern oberoende värdering. Särskilt om många delägare är inblandade och om bolaget ska övertas av en eller flera familjemedlemmar.
4. Ta in en extern styrelsemedlem som kan hålla huvudet kallt genom hela processen.

Ta del av hela Novus-undersökningen här. Och läs gärna mer om vilken roll Danske Bank kan spela för de företag som står inför ett ägarskifte här.