Maria Landeborn
Sparekonom & Seniorstrateg, Danske Bank Sverige

Vapenvila och räntesänkningar lovar gott inför semestern

Under G20-mötet beslutade Kina och USA att lägga ner stridsyxan och istället återvända till förhandlingsbordet. Även om beskedet var väntat och till viss del inprisat av aktiemarknaden, så är det på marginalen positivt för börsen.

Nya handelssamtal läker inte alla sår
Som förväntat resulterade helgens möte mellan Donald Trump och Xi Jinping i en ny vapenvila i handelskriget mellan USA och Kina. Förhandlingarna mellan länderna ska återupptas där de slutade i början av maj, och inga fler tullar ska införas. Trump sa också att amerikanska bolag får fortsätta att leverera teknik till kinesiska Huawei, men det dröjer innan vi får några detaljer när det gäller hur patent ska skyddas, tvångsöverföring av teknik stoppas etc. Teknikbolagen får därför leva med osäkerheten ett tag till.

Resultatet av helgens G20-möte är på marginalen positivt för aktier eftersom risken för ytterligare eskalering av handelskriget minskat. En ny vapenvila var dock väntad och därmed delvis inprisad av marknaden. Dessutom har det blivit uppenbart att till synes framgångsrika handelsdiskussioner inte är någon garanti för att handelskriget inte bryter ut igen. Det är en lärdom som riskerar att fortsätta skapa osäkerhet bland företag och investerare under lång tid framöver.

Konflikten har redan skadat tillväxten i världsekonomin, och såren läker inte bara för att nya handelsdelegationer börjar vallfärda mellan Peking och Washington. Osäkerheten har tyngt sentiment och tillväxt, och vi väntar oss att det kommer att få vinsttillväxten att revideras ner igen den närmaste tiden. Vi förväntar oss fortsatt att ett handelsavtal blir klart innan året är slut.

Nya stimulanser gör aktier och risktillgångar mer attraktiva
Ett annat tema för marknaden att förhålla sig till är betydelsen av att både Fed och ECB väntas öka stimulanserna igen. Lägre räntor och mer likviditet gör återigen att aktier och andra risktillgångar blir relativt sett mer attraktiva. Även tillväxtmarknadsaktier får stöd av lägre amerikanska räntor och en svagare dollar. Handelsoron finns dock kvar, och vi behåller en neutral vikt i både tillväxtmarknadsaktier och –obligationer.

En amerikansk 10-årsränta är nu tillbaka på samma nivå som 2016, och i Tyskland är 10-årsräntan nere på minus 0,3 procent, en historiskt låg notering. Till följd av det kommer jakten på avkastning att intensifieras igen. Efterfrågan på högriskobligationer kommer att öka, samtidigt som risken också ökar till följd av att konjunkturen bromsar in. Vi väljer därför att ha en neutral vikt i high yield, och överviktar istället investment grade-obligationer med hög kvalitet. De ger högre ränta än statsobligationer, men har en betydligt lägre risk än high yield.

USA och Kina är alltså tillbaka vid förhandlingsbordet igen, vilket minskar den största risken för världsekonomin. Fortsatt dämpad inflation och svag tillväxt gör dock att centralbankerna trots den minskade politiska risken sannolikt kommer att gå vidare med de utlovade stimulanserna. Vi förväntar oss att Fed sänker räntan en första gång den 30 juli, och att ECB går vidare med nya stimulanser i form av både en räntesänkning och nya obligationsköp i september. Det betyder att chansen har ökat att vi kan få njuta av sommaren utan alltför mycket stök på börsen.

På agendan veckan som kommer
Den här veckan riktar vi fokus mot definitiva inköpschefsindex för juni i Europa, Kina och USA. Dessutom kommer ISM-index för både tillverkningsindustri och servicesektor i USA. På fredag publiceras amerikansk statistik över arbetslöshet och löneökningar, vilket är viktiga siffror för den amerikanska centralbanken. Svag makrostatistik och tecken på att arbetsmarknaden håller på att tappa i styrka ökar sannolikheten för mer stimulanser och är därför inte nödvändigtvis dåliga nyheter för börsen.