Våra svar på era frågor – del 3 (oroar du dig för din startup?)

Hej! Vi driver ett nystartat foodservice-bolag i centrala Stockholm. Vi försöker såklart vara kreativa i vårt erbjudande just nu, men har svårt att bära våra kostnader då intäkterna minskat med 70%. Hur fungerar en eventuell ansökan om amorteringsanstånd hos Almi och finns det annan hjälp att få?

Kontakta Almi Företagspartner direkt så löser vi ett Amorteringsanstånd. //Carl-Henrik Almi Företagspartner

Hej, detta är egentligen inte en fråga kring varken lån eller investering men hur ser ni på på det här med att lansera en produkt i starten av en lågkonjuktur? Jag har jobbat i närmare ett år med min affärsidé och har planerat lansering om två månader. Känns tungt just nu.

Svårt att ge ett generiskt svar. Det vi ser nu är att B2C bolag drabbas först och hårdast men situationen kommer givetvis ge stort avtryck även hos många B2B bolag. I det korta perspektivet kommer det säkert att vara utmanande att få till säljmöten med bolag och kostnadsnedskärningar får större fokus än expansion och att ta in nya produkter eller tjänster. Det gäller att vara kreativ nu, se över din affärsmodell, fundera kring hur du kan bidra givet den uppkomna situationen och hjälpa de kunder du vänder dig till. Men räkna med att nyförsäljning kommer att vara utmanande en tid framöver.//Marcus Almi Invest

Vad finns det för hjälp att få från Almi för oss startups?

Det som kommunicerats hittills är likviditetsförstärkning via skattekontot (skjuta upp skatten) och utökad ersättning vid korttidspermitteringar, men där finns ett antal krav som potentiellt begränsar vilka bolag som kan ta del av dessa. Så mer åtgärder krävs för att stötta startups. Du kan också få ett Verifieringsmedel om det handlar om en innovation. Du kan läsa mer om det på Almis hemsida/Carl-Henrik Almi Företagspartner

På vilket sätt hjälper Danske Bank till?

Dels rådgivning men vi har även en rad olika tjänster som kan ge dig förbättrad likviditet, kortfristiga lån och utökad checkräkningskredit som exempel. Det erbjuds efter en genomlysning av din och ditt företags situation med beaktande av sund kreditgivning / Anders

Kan vi som Startup få del av Riksbankens stöttningspaket på 500 miljarder regeringen gett bankerna trots att vi inte kan visa lönsamhet?

Det beror lite på vad du menar med en start up. Generellt så kan man säga att i den första fasen av en ny verksamhet så är det ägarkapital och risk kapital som bolaget behöver. När man sedan når ett kommersiellt stadie dvs verksamheten är igång så inträder behovet av finansiellt kapital. Om verksamheten är igång och man behöver låna pga Covid 19 så gör vi tillsammans med dig en genomlysning och gör en kreditbedömning utifrån den situation som uppkommit av Covid 19. /Anders

Hur gör man om man behöver uppskov med amorteringar?

Det är precis som om man skulle vilja utöka sin checkkredit. Ta kontakt med din Bank/Kundrådgivare och för att gå igenom din situation och ditt företags behov. Det är viktigt att göra en samlad bedömning. Förbered dig gärna enligt nedan. ” Du behöver göra en plan för hur ditt företag ska övervintra Covid 19 situationen, de två huvudsakliga analyserna är – vilka förluster kommer ditt företag att göra under kommande 3 till 6 månaderna och en likviditetsprognos – dvs hur mycket likviditet kommer du att behöva. ” Anders

Hur förhåller jag mig till att permitteringsreglerna inte omfattar mina nyanställda? Jag förstår att man ska ha betalat ut minst 3 månadslöner till anställda innan de kan omfattas och jag har precis lagt ner stor möda på att rekrytera dessa till mitt lilla bolag i tron att jag stod inför expansion

Se Verksam.se där har Tillväxtverket samlat information//Carl-Henrik Almi Företagspartner

Erbjuder Danske Bank bryggfinansiering vid en extern finansieringsrunda?

Bred fråga, men generellt sett så beror det på i vilket skede bolaget är i. Är man i ett kommersiellt skede så är det görbart. Är man i icke kommersiellt skede så är det svårare. Beroende på Covid 19 situation så får vi nu även ta med i bedömningen hur sannolikt är det att investerare vill gå in med kapital. /Anders

Hej! Jag o min man har ett AB som vi haft 1år nu. Vi har tänkt utveckla detta ytterligare, jag driver en hudvårdssalong o min man har en entreprenadfirma. Vi har nu möjlighet att få köpa ett hus med boende o affärslokal, känns tufft med lån nu då i dessa tider, hur ser ev möjlighet ut tror ni?

Det bästa råd jag kan ge dig är att kontakta banken och diskutera helheten och se om det är klokt att göra den investeringen nu. Vi kan kombinera ihop lösningar ex Almi och Bankfinansiering. Men det viktiga för dig är att ta kloka beslut//Anders Danske Bank

Vi har nyligen fått in riskkapital med ambitionen att expandera snabbt, ska vi nu tänka kring vår strategi framåt?

Osäkerheten är stor i nuläget. Man får hoppas på det bästa och planera för det värsta. Förbered er på att detta kan ta månader eller till och med kvartal. Jag skulle rekommendera att se över er kostnadsmassa och skapa så stor flexibilitet som möjligt för att kunna justera kostnaderna om ni ser att intäkterna inte kommer i den takt som planerat. Ligg nära era existerande kunder och se på möjligheter att jobba med merförsäljning vilket kan vara snabbare än nyförsäljning. Var kreativa kring er affärsmodell, även om mycket kan se mörkt ut kommer säkert möjligheter också fram. Jobba aktivt med ert nätverk och samarbeta med andra bolag.//Marcus Almi Invest

Det verkar som alla åtgärder riktas till större bolag. Vad gör staten för oss startups?

Det som kommunicerats hittills är likviditetsförstärkning via skattekontot (skjuta upp skatten) och utökad ersättning vid korttidspermitteringar, men där finns ett antal krav som potentiellt begränsar vilka bolag som kan ta del av dessa. Så mer åtgärder krävs för att stötta startups. Du kan hitta mer verksam.se //Carl-Henrik Almi Företagspartner

Vad behöver jag visa banken för att få lån?

Du behöver göra en plan för hur ditt företag ska övervintra Covid 19 situationen, de två huvudsakliga analyserna är – vilka förluster kommer ditt företag att göra under kommande 3 till 9 månaderna och en likviditetsprognos – dvs hur mycket likviditet kommer du att behöva.