Våra svar på era frågor

1. Hur tror ni att bolåneräntorna kommer att påverkas i och med Corona utbrottet?
Hej! Coronaviruset kommer att orsaka en inbromsning i konjunkturen i närtid, och vi väntar oss därför att Riksbanken ökar stimulanserna igen. En möjlig åtgärd är sänkt styrränta. Bolåneräntorna väntas därmed förbli låga inom en överskådlig framtid.

2. Ska jag bara avvakta tills krisen är över eller bör jag göra något?
Hej, Om du inte behöver pengarna i närtid är det bättre att avvakta. Aktiemarknaden är ett område där det har visat sig att passivitet lönar sig. Det finns ett tydligt samband mellan mer aktivitet och sämre resultat. Sitt still i båten.

3. Är det läge att satsa pengar i fonder eller likande eller ska avvakta ytterligare innan botten är nådd? förutsätter att man har kapital kvar att investera!
Det är närmast vetenskapligt belagt att det inte går att veta när botten är nådd. Givet att vi människor ofta påverkas av känslor kring våra investeringar, som inte alltid leder oss rätt, kan det vara bra att ha regelstyrda investeringar snarare än känslostyrda. Ett exempel på en regelstyrd investering kan vara månadssparande. Då köper man en viss dag varje månad utan hänsyn till börsutvecklingen just den dagen. Det tror jag är ett av de mest effektiva sätten att inte bli offer för känslor som att anklaga sig själv för dåliga investeringsbeslut om det går ner ytterligare någon dag efter att man investerat eller ökat risken i sitt sparande.

4. Om man ser långsiktigt på sitt sparande på investeringssparkonto… bör man vara lugn då? Samt: är det en bra tid att köpa fonder (medelrisk och uppåt) nu eller avråder ni?
Hej, Om man har en väl avvägd portfölj anpassad efter sin sparhorisont och hur man ser på risk bör man vara lugn. Om man ska göra något ska man göra en så kallad rebalansering, dvs köpa mer av det som gått sämst, och minska i det som gått bäst.
Att försöka tajma när man ska gå in och ur marknaden är oerhört svårt, för att inte säga omöjligt. Det innebär att man gör bäst i att vara exponerad mot marknaden över tid, dvs vårt allmänna råd är att man ska vara investerad.

5. När tror ni börsen är tillbaka på samma nivå som i årsskiftet?
Hej! Det är omöjligt att sia om. Mest troligt fortsätter kursrörelserna att vara stora den närmaste tiden på grund av att osäkerheten är väldigt hög. Det är mycket möjligt att det blir värre innan det blir bättre. Med det sagt så väntar vi oss att konjunkturen stabiliseras under andra halvan av 2020 när smittspridningen (förhoppningsvis) slår av på takten till följd av de kraftfulla åtgärder som nu sätts in. Under tiden får både ekonomin och företag som behöver det stöd av de åtgärder centralbanker och regeringar sätter in. När tecken syns på att åtgärderna är effektiva så kommer det att vara positivt för börsen. Man ska också se det i ett större perspektiv. Börsen har stigit ända sedan i mars 2009 när den vände upp efter finanskrisen. Bara under 2019 steg ett globalt index med 27 procent. 

6. Ska jag sälja av fonder eller ha ”is i magen”?
Hej, Marknadstajming är svårt och börsen belönar de långsiktiga. Det kan vara så att nedgången fortsätter, men det kan också vända. Det är det som är dilemmat. Även om du kan dra ner exponeringen mot aktiemarknaden i hopp om att slippa en del av nedgången och vara redo för en del av uppgången, så kan du inte veta säkert. Därför är just is i magen det bästa.

7. Ska jag sälja det jag behöver till bostadsköp (inom ett halvår) redan nu eller bör jag avvakta något. Kan vi ha sett kulmen redan eller blir det troligtvis betydligt sämre.
Hej! Pengar du behöver inom en så snar framtid ska aldrig stå på börsen oavsett om den ser ut att vara på väg upp eller ner. Aktiemarknaden lämpar sig bäst för långsiktigt sparande. Om det vänder upp i morgon, om en månad eller om det dröjer längre är omöjligt att säga. 

8. Ska jag sitta lugnt i båten o vänta ut stormen eller ska man sälja även om man inte behöver, vårat kapital sitter på längre sikt
Hej, Nobelpristagaren Eugene Fama ska ha sagt att pengar aktiemarknaden fungerar ungefär som en tvål. ”Ju mer du agerar, desto mindre har du kvar” Det gäller att ha tålamod nog att vänta på resultaten och disciplin nog att följa sin strategi genom upp- och nedgångar på marknaden.

9. Bör jag växla aktiefonder till räntefonder tills oron tonar ner?
Hej, Det beror på ditt tidsperspektiv. Ju längre tid du sparar desto mer aktiefonder kan du ha. Det är svårt att tajma marknaden. Marknadstajming kräver att två beslut blir rätt. Både när du ska sälja och när du ska köpa. Du förlorar en stor del av avkastningen genom att missa de bästa börsdagarna och även om det ser mörkt ut just nu så kan det vända snabbt. Bättre att tänka långsiktigt än att försöka fatta perfekta beslut.

10. Hur tror ni återhämtning på aktiemarknaden blir? Långsam eller snabb när Coronan ebbar ut?
Hej! Det är givetvis svårt att säga eftersom det beror på hur snabbt vi får kontroll över viruset, och hur lång tid det tar för konjunkturen att återhämta sig. Skulle det gå fortare än väntat så kan också uppgången på börsen bli snabb, och vice versa.

11. Skall man sälja aktier och fonder nu för att rädda sina besparingar och investera i något annat än aktier och fonder, eller att sälja och köpa senare när börs fallet har stannat av?
Hej, Det är svårt att tajma marknaden. Marknadstajming kräver att två beslut blir rätt. Både när du ska sälja och när du ska köpa. Du förlorar en stor del av avkastningen genom att missa de bästa börsdagarna och även om det ser mörkt ut just nu så kan det vända snabbt. Bättre att tänka långsiktigt än att försöka fatta perfekta beslut. Men är det så att du är osäker på om du har rätt risk så får du gärna prata med en av våra rådgivare genom att boka ett e-möte.

12. Om börsen fallet ännu mer törs man köpa fonder då för att ta in förlusten?
Hej, Det är alltid svårt att säga om det är ett bra läge eller inte. Dyrt kan bli dyrare och billigt kan bli billigare. Bättre att tänka långsiktigt än att försöka fatta perfekta beslut. Är det pengar som du inte behöver på lång sikt så kan de ligga på börsen, oavsett vart den är på väg. 

13. Är det läge att köpa aktier nu?
Marknadstajming kräver att två beslut blir rätt. Både när du ska sälja och när du ska köpa. Du förlorar en stor del av avkastningen genom att missa de bästa börsdagarna och även om det ser mörkt ut just nu så kan det vända snabbt. Bättre att tänka långsiktigt än att försöka fatta perfekta beslut.

14. Hur ska jaģ rädda min pension om 3 år?
Hur du ska göra beror på dina egna ekonomiska förutsättningar. Viktigt att komma ihåg är att du väl inte ska använda alla dina pengar på 65-årsdagen utan förhoppningsvis under de kommande decennierna. Med en lång placeringshorisont kan man få högre avkastning om man klarar av att inta agera kortsitkigt när det svänger mycket på kort sikt. Känner du dig osäker vill jag uppmuntra dig att boka en rådgivning hos oss så att vi kan gå igenom din situation tillsammans.

15. Är det inte lite av hysteri? Just nu är det en nedgång i ekonomin som kommer att pågå ett tag. Kommer det inte en uppgång igen? Så har det ju varit med alla tidigare nedgångar.
Hej! Jag håller helt med dig. Tillväxten kommer att påverkas negativt i närtid, men ekonomin har alltid återhämtat sig historiskt både vid tidigare pandemier och från fastighetskris, It-bubbla och finanskris. Det finns ingen anledning att tro att coronaviruset ändrar de långsiktiga förutsättningarna för varken konjunkturen eller börsen.