Varför är den svenska kronan så svag?

Danske Banks valutastrateg Stefan Mellin förklarar att den svaga kronan främst beror på Riksbankens expansiva penningpolitik med minusränta där syftet har varit att hålla nere kronan och därigenom få upp inflationen. Enligt Stefan finns det inte heller några tecken just nu på att kronan kommer att stärkas och förklarar varför svenska export- och importbolag bör förhålla sig till en svag krona under en överskådlig framtid. Han berättar också att ”valutavapnet blivit mycket trubbigare med åren” och reder ut varför sambandet mellan en svag krona och en stark svensk export inte är så tydligt som förr.