Maria Landeborn
Sparekonom & Seniorstrateg, Danske Bank Sverige

Världsindex på ny rekordnivå

Förra veckan samlades världens centralbanker på den årliga Jackson Hole-konferensen som i år hölls i digital form. I sitt tal bekräftade Fed-chefen Jerome Powell att man gör två förändringar av den penningpolitiska strategin. Istället för att agera när arbetslösheten avviker från målet, så kommer man att agera när arbetslösheten understiger det. I praktiken innebär det att man kommer att låta arbetslösheten sjunka under den naturliga nivån där den väntas bli inflationsdrivande, utan att för den skull höja räntan. Man lägger också om inflationsmålet. 2 procent är inte längre ett absolut mål vid varje tidpunkt, utan inflationen ska i genomsnitt vara 2 procent över tid. Det innebär att om inflationen understigit 2 procent under en period (vilket den gjort under större delen av det förra decenniet) så tillåts den vara högre än 2 procent de kommande åren. Fed kommer med andra ord inte höja räntan i förebyggande syfte vilket minskar risken för räntehöjningar under en överskådlig framtid. Om, eller när, inflation och inflationsförväntningar stiger, innebär det att räntekurvan kommer att bli brantare vilket gynnar värdebolag som banker.

Bu och bä på makrofronten
Makrodata sände både bra och dåliga signaler förra veckan. I Tyskland steg Ifo-index för fjärde månaden i rad och bekräftade att återhämtningen är intakt, och sentimentet stärktes mest bland exportföretagen. Signalerna från USAs konsumenter var mindre upplyftande. Konsumentförtroendet föll mer än väntat i augusti, och synen på både nuläget och framtiden sjönk. Även förväntningarna på inkomst och arbetsmarknad försvagades. Två saker kan förbättra situationen i USA: om pandemin fortsätter att minska i styrka, och den amerikanska kongressen lyckas enas om det stimulanspaket som bland annat ska se till att den extra arbetslöshetsersättningen förlängs. Vi förväntar oss att båda faktorerna blir verklighet, även om tajmingen är något osäker.

Samtidigt som smittspridningen i USA ser ut att ha toppat, så kämpar många europeiska länder med lokala utbrott. Värst drabbat är Spanien och Frankrike. Vi förväntar oss att situationen kommer fortsätta se ut så här, med lokala utbrott och riktade nedstängningar, samt att det fortsätter dröja innan ekonomin helt kan öppnas upp. Fortsätter läget att förvärras i Europa så finns dessutom en risk att återhämtningen kan ta en paus så som vi sett i USA under augusti. Även den politiska risken är högre i Europa och Brexit-förhandlingarna har fortsatt utan framsteg. Vi bedömer därför att risken för en hård Brexit vid årets slut har ökat något.
 
Globala aktier på ny rekordnivå
I fredags noterade ett globalt aktieindex en ny all-time high, och börsen står nu högre än den gjorde innan krisen i februari. De stora amerikanska teknikbolagen har gått i täten för rallyt medan cykliskt släpat efter. Vi förväntar oss att eventuella bakslag framöver blir temporära och att ekonomin gradvis återhämtar sig, vilket så småningom kommer att gynna de mer konjunkturkänsliga delarna av aktiemarknaden. Vi ser därför fortsatt potential i aktier och förväntar oss en avkastning på 6-11 procent det kommande året. Då osäkerheten fortfarande är hög avstår vi från att öka risken mer och behåller en liten övervikt i aktier jämfört med obligationer. Vi föredrar fortfarande USA, där andelen kvalitetsbolag är hög och den strukturella tillväxten stark, framför bank- och industritunga Europa.

Äntligen arbetsvecka!
Det vill säga, det är äntligen dags för den amerikanska arbetsmarknadsstatistiken för augusti, och på fredag får vi veta om arbetslösheten fortsatte att minska under månaden som gick. Marknaden väntar sig att siffran sjunker från 10,2 till 9,9 procent. Även om läget gradvis förbättras, så är det fortfarande långt kvar till nivån innan krisen.

Flera Fed-ledamöter talar också under veckan vilket är intressant mot bakgrund av den senaste förändringen av penningpolitiken.

Det är också PMI-vecka och redan idag, måndag, publiceras statistik i Kina som visar om återhämtningen fortsätter. På tisdag släpps definitiva inköpschefsindex för Europa och USA, och på torsdag kommer motsvarande statistik för tjänstesektorn.

I fredags kom nyheten att Kina lagt till ny teknologi på listan över varor och tjänster som omfattas av exportkontroll eller restriktioner vilket kan komma att ställa till problem med försäljningen av Tiktok. Vi fortsätter bevaka relationen mellan USA och Kina, då risken finns att den kan komma att försämras om Donald Trump beslutar sig för att använda den som ett slagträ i valrörelsen.