Maria Landeborn
Sparekonom & Seniorstrateg, Danske Bank Sverige

Vi håller koll på ECB, världspolitik och konjunkturstatistik

Lägre politisk risk gynnar Europa och tillväxtmarknaderna
Såväl handelssamtal som agendan kring Brexit har utvecklats åt rätt håll den senaste veckan. Ett handelsavtal mellan USA och Kina skulle innebära att Kina går med på sänkta tullar på amerikanska varor, medan USA tar bort de strafftullar på kinesiska varor som funnits sedan förra året. När det gäller Brexit kommer det brittiska underhuset att rösta först om Theresa Mays avtal den 12 mars, därefter om en hård Brexit den 13 mars, och om båda dessa röstas ner blir det slutligen en omröstning om att utöka artikel 50 den 14 mars, för att skjuta upp utträdet ur EU. Vi tror att det mest sannolika är att Theresa Mays avtal går igenom i någon form, följt av en ny folkomröstning om huruvida Storbritannien ska lämna EU över huvud taget.
Framför allt har handelskriget, men även Brexit, varit negativt för både sentiment och makrostatistik i Europa och tyngt europeiska aktier. Ett påskrivet handelsavtal skulle vara positivt både för exportberoende Europa och för tillväxtmarknader generellt. Därför har vi fortsatt övervikt i Europa och Asien.

På agendan: Amerikansk arbetsmarknad och europeisk tillväxt
I veckan släpps flera tunga makrosiffror med potential att driva aktiemarknaden åt det ena eller andra hållet. I USA får vi på fredag siffror över sysselsättningen i februari, samt bostadsbyggandet i januari. När det gäller arbetsmarknaden är den en viktig motor för konsumtion och tillväxt. Vi förväntar oss att den årliga löneökningstakten blir 3,3 procent att det skapades ytterligare 190 000 jobb i februari, vilket skulle vara stödjande för konsumtionen. Så länge tillväxten i USA förblir intakt är det positivt för globala aktier.
Även när det gäller euroområdet får vi mer kött på benen i veckan då definitiva BNP-siffror för fjärde kvartalet publiceras på torsdag. Vi förväntar oss en tillväxttakt på 1,2 procent på årsbasis, i linje med estimaten. Det intressanta är dock inte själva siffran, utan vad som bidrar till den. Den svaga exporten var en motvind för europeisk tillväxt förra året och vi förväntar oss det förblev så under Q4. Vi tror istället att konsumtionen kan ha bidragit mer än tidigare till följd av att lönerna stiger och arbetslösheten sjunker. Så länge konsumtionen håller uppe kan det bidra till starkare makro och starkare sentiment, vilket skulle vara positivt för europeiska aktier.

ECB – mindre duvaktig än marknaden tror?
På torsdag eftermiddag lämnar den europeiska centralbanken, ECB, ett nytt räntebesked. Vi förväntar oss inte några förändringar av penningpolitiken, men vilken bedömning man gör av konjunkturen och tonen i retoriken kommer att ge viktiga signaler. Den svaga makrostatistiken har gjort att marknaden inte längre väntar sig någon räntehöjning i december. Skulle kommunikationen från ECB inte vara tillräckligt mjuk på torsdag finns risk för besvikelse. Vi tror dock fortfarande att det blir en räntehöjning sent i år baserat på att handelskriget väntas vara över, konjunkturen stabiliseras och lönerna stiger. ECB kommer dock att vara mycket försiktig för att inte skada tillväxten eller skrämma marknaden.