Vikande ekonomisk tillväxt tvingar Kina till charmoffensiv

Den ekonomiska tillväxten i Kina bromsar in. Inhemsk konsumtion viker, exporten minskar och huspriser faller. Det sätter press på den politiska ledningen som nu går på charmoffensiv mot den privata sektorn och utländska investerare för att stimulera ekonomin.  

Danske Banks research-team har publicerat en ny rapport om Kinas ekonomi.