Maria Landeborn
Sparekonom & Seniorstrateg, Danske Bank Sverige

Vinsttillväxt och makro drivande för börsen 2020

Förra veckan signerade USA och Kina äntligen ett första delhandelsavtal. Även om det var väntat och inprisat av marknaden, så är det positivt för sentiment och riskaptit. Blickarna riktas nu mot den stundande rapportsäsongen.

Handelsavtalet ger stöd åt konjunkturåterhämtningen
Handelsavtalet bestod av fyra olika delar; ett försök att reglera patentstöld och patentintrång, ett kinesiskt åtagande att öka importen av amerikanska varor och tjänster (motsvarande totalt 200 miljarder dollar över två år), ett löfte från Kina att inte devalvera valutan, och slutligen ett system för att övervaka och driva igenom de olika delarna av avtalet. Båda parterna kan frånträda avtalet med 60 dagars varsel om den andra parten inte lever upp till sina åtaganden.

Avtalet var väntat och med tanke på de senaste månadernas börsuppgång kan man argumentera för att det redan var inprisat. Trots det är avtalet positivt eftersom det bidrar till minskad osäkerhet, och ger stöd åt den pågående återhämtningen i konjunkturen. Lägre tullar kommer också att fungera som en skattesänkning för konsumenter och företag. När nu fas 1-avtalet är klart, väntar vi oss att USA och Kina fortsätter diskussionerna om fas 2. Med tanke på att det är valår i USA bör det inte ligga i Trumps intresse att eskalera handelskonflikten i år, och framöver kommer marknadens fokus snarare att ligga på vinsttillväxt och makrodata.

Vinsttillväxten behöver ta över som drivkraft för börsen
År 2019 var den globala vinsttillväxten noll, vilket betyder att stigande vinster inte var drivande för börsen. Uppgången berodde enbart på multipelexpansion, det vill säga att investerarna betalade mer för varje vinstkrona. Amerikanska S&P500 handlas för tillfället på ett P/E-tal på 18,5 vilket är den högsta nivån på 18 år. PEG-talet, det vill säga P/E-talet i relation till den förväntade långsiktiga vinsttillväxten, är på den högsta nivån sedan 1986 enligt Bank of America. Med det utgångsläget är det svårt att se att högre värderingar kommer vara drivande för börsen i år. Globalt väntas en vinsttillväxt på nära 10 procent 2020, men vi bedömer att det är mer rimligt att den blir 2-3 procent.

En annan drivkraft för marknaden framåt är återhämtningen i industrin. Om botten nåddes i juli förra året så befinner vi oss fortfarande i den tidigare delen av återhämtningen. Baserat på historiska data är en återhämtningsperiod i genomsnitt 14 månader lång. Kombinationen av några procents vinsttillväxt, en starkare industrikonjunktur och fortsatt låga räntor bör räcka för att få börsen att stiga det närmaste året. Vi behåller därför en liten övervikt i aktier. Fortfarande bedömer vi att USA ger den mest balanserade exponeringen tack vare solid tillväxt och att marknaden gynnas av handelsavtalet. Dessutom står USA emot bäst vid eventuella bakslag i tillväxt eller handelssamtal.

Rapportsäsong och penningpolitik på agendan
Den här veckan ökar rapportsäsongen tempot i USA och startar i Norden. Först ut för svensk del bland de stora bolagen är Sandvik på tisdag följt av Essity på onsdag och Ericsson på fredag. Dessutom är centralbankerna i fokus. Den kinesiska centralbanken inleder med ett räntebesked under måndagen då räntan väntas lämnas oförändrad. Den senaste tiden har Kina minskat de penningpolitiska stimulanserna och istället använt andra medel för att öka utlåningen till den privata sektorn. På tisdag lämnar Bank of Japan räntebesked. På torsdag ska den europeiska centralbanken, ECB, lämna räntebesked. Huvudpunkten på agendan är den officiella lanseringen av översynen av penningpolitiken och effekterna av negativ räntor.

På fredag släpps preliminära inköpschefsindex för januari. Vi förväntar oss att industri-PMI ökar något i både USA och Europa. Servicesektorn väntas förbli robust tack vare starka arbetsmarknader.