X Shore utmanar fossildriven båtbransch med ny elbåt

28 okt 2022

Svenska fritidsbåtar släpper ut lika mycket koldioxid under sommarsäsongen som hela det svenska inrikesflyget gör på ett helt år. Den svenska elbåtstillverkaren X Shore utmanar en fossildriven båtbransch och lanserar nya elbåtar med en prislapp som ska få fler att välja eldrivet vid nästa båtköp.

Jenny Keisu är VD på X Shore som i media ofta kallats för båtvärldens Tesla. Jenny menar att omställningen av båtbranschen kan gå lika fort som omställningen av bilbranschen gjort – det vill säga cirka tio år. Infrastrukturen för laddning av elbåtar vid brygga ser hon inte som något större problem. Mycket finns redan på plats och laddstolpar byggs ut i snabb takt.