X Shore utmanar fossildriven båtbransch med ny elbåt

Svenska fritidsbåtar släpper ut lika mycket koldioxid under sommarsäsongen som hela det svenska inrikesflyget gör på ett helt år. Den svenska elbåtstillverkaren X Shore utmanar en fossildriven båtbransch och lanserar nya elbåtar med en prislapp som ska få fler att välja eldrivet vid nästa båtköp.

Jenny Keisu är VD på X Shore som i media ofta kallats för båtvärldens Tesla. Jenny menar att omställningen av båtbranschen kan gå lika fort som omställningen av bilbranschen gjort – det vill säga cirka tio år. Infrastrukturen för laddning av elbåtar vid brygga ser hon inte som något större problem. Mycket finns redan på plats och laddstolpar byggs ut i snabb takt.