8 Jul 2020

Podd: Hur går det egentligen för svensk ekonomi?

I början av juli beslutade Riksbanken att låta reporäntan ligga kvar på 0 procent vilket var ett väntat besked. Mer oväntat var att Riksbanken meddelade att de tänker utöka ramen för sina stödköp av obligationer. Vad betyder det egentligen? På vilket sätt hjälper dessa stödköp svensk ekonomi? Och hur påverkas svensk ekonomi av den stigande arbetslösheten som nu är på uppe på en nivå som är den högsta på många år? Samtidigt kan vi konstatera att både bostadspriser och omsättning av bostäder ökar. Hänger det här ihop eller lever vi just nu i en paradox? Detta är något som vi försöker reda ut tillsammans med Michael Grahn, chefekonom på Danske Bank. Välkommen att lyssna!