17 Mar 2020

Så kan banken hjälpa dig under Corona-krisen

Vad blir konsekvenserna för ditt bolag om Corona-situationen fortgår en längre period? Vad kan banken hjälpa dig med? Anders Gullesjö, ansvarig för Danske Banks företagsaffär informerar.