4 tips för dig som vill investera i en startup

För den som vill investera i start-ups är utbudet brett. Men hur hittar man vinnarna och hur undviker man det vanligaste fallgroparna?

Att investera i en start-up kan vara en spännande möjlighet för privata investerare att både stödja innovativa ideér och potentiellt även göra en på långsikt, lönsam affär. Med det är inte helt enkelt att veta vilka företag som man ska investera sina pengar i. Innan man går in med kapital bör man ha gjort noggranna efterforskningar då det innebär en betydligt högre risk att investera i en start-up än vad en traditionell investering gör.

Utforska och utvärdera

Grundläggande för att bedöma en start-ups potential är att förstå deras affärsidé och produkten eller tjänsten de erbjuder. Löser affärsidé ett specifikt problem eller fyller de en lucka på marknaden? Bedöm om idén är unik, skapar värde och har möjlighet att nå en bred målgrupp. Titta även på företagets eventuella potential till skalbarhet samt konsekvent intäktsmodell. Hur är det tänkt att företaget ska generera intäkter på lång sikt? Initialt är det även viktigt att utvärdera teamet bakom företaget. Vad har grundarna för bakgrund och tidigare erfarenheter och hur mycket äger de i företaget? Förstår de marknaden som de verkar inom och den befintliga konkurrensen? Har de entusiasmen och uthålligheten som krävs för att lyckas?

Trovärdig affärsplan

Låter affärsplanen för bra för att vara sann så är det troligtvis det också. Innan du investerar ska du bland annat titta närmre på hur företagets finansstrategi ser ut. Hur många ytterligare investeringsrundor räknar företaget med kommer att krävas? Har man en klar bild över hur mycket kapital man räknar med att behöva ta in per runda? Och när kommer de resterande investeringsrundorna att ske?

Kunskap om branschen

Har du själv erfarenhet eller kunnande inom branschen som företaget du funderar på att investera i verkar inom? I sådant fall så har du en fördel i att lättare kunna förstå verksamheten och dess potential. Har du tidigare erfarenhet inom exempelvis restaurangbranschen, varför inte kolla lite extra på start-ups inom foodtech? Många start-ups involverar även gärna sina investerare i affärsbeslut så har du själv rätt erfarenhet så kan du kanske bidra med mer än bara kapital?

Investeringsvillkor

Att noggrant granska de föreslagna investeringsvillkoren kan komma att skona dig från otrevliga överraskningar längre fram på vägen. Hur ser rättigheterna till framtida vinster ut? Vill du kunna vara deltagande i beslut som fattas och vad för villkor har andra investerare fått? Fundera även på dina egna villkor. Har du något avkastningskrav eller har du satt upp några tidsgränser?

Vill du lära dig mer om hur du ska tänka innan du investerar i en start-up och vill du utöka ditt nätverk inom området, vänligen läs vidare här.