+impact Accelerator: Energy Transition & Electrification of Mobility

Världen måste snarast bli mer hållbar. För att förbättra det i den takt som behövs måste vi identifiera och stödja visionärer med lösningar. I +impacts accelerator arbetar de bästa nordiska startups tillsammans med utvalda partners och matchas med globala experter, investerare och potentiella kunder. Programmet är utformat för att minska steget för hållbara nordiska startups till att växa och bli globala företag, ledande i en hållbar omställning, så att de kan hjälpa till att lösa de största utmaningarna i vår tid.

Får att nå Parisavtalets mål att begränsa uppvärmningen till 1,5-2 grader så behövs en energiomställning från fossila bränslen till hållbara alternativa bränslekällor. Varje år släpper vi åt 51 miljarder ton koldioxid, och får att nå nollvisionen behöver vi teknik som hjälper och påskyndar denna omställning. Genom att skifta från fossila bränslen och elektrifiera världen med hjälp av avancerad teknik kan vi påskynda denna förändring, ta itu med klimatförändringarna och göra vår ekonomiska tillväxt hållbar.

Efterfrågan på el beräknas öka kraftigt i Sverige – 60 % fram till 2045. Det är av största vikt att antalet startups inom detta område ökar, och att det sker stora investeringar i ny teknik för att göra vår energi mer hållbar.

För att stötta nya företag fokuserar denna omgång av +impacts accelerator, som pågår fram till den 22 juni, på startups inom Energy Transition & Electrification of Mobility.

Deltagande företag

Energy Transition

 • Enerpoly
  Enerpoly är banbrytande inom uppladdningsbara zinkjonbatterier, för att kraftigt minska priser vid stationär energilagring. Deras lösning sparar 50 % i kostnader för cellkomponenter jämfört med tidigare batteritekniker
 • SurplusMap
  SurPlusMap kombinerar kraften i molntjänster, big data-analys och AI med UX-design för att skapa ett GIS-gränssnitt för samverkansanalys som förbättrar kvaliteten och snabbar på beslutsfattandet för alla som är involverade i den gröna omställningen
 • Aerial Tools
  State-of-the-art, modulär drönare som kan skräddarsys med flera sensorer och programvaruverktyg för att erbjuda både exakt data och anslutning
 • ReVibe Energy
  ReVibe levererar självdrivna övervakningssystem för applikationer inom järnväg och gruvindustrin genom att förvandla vibrationer till el
 • ReBase Energy
  Rebase Energy tillhandahåller data och verktyg för energi- och fastighetsföretag att utvärdera och optimera distribuerade energiresurser
 • Wattworker
  Wattworker förvandlar byggnader till intelligenta energitillgångar för fastighetsägare, genom att göra eloptimering av energienheter tillgänglig för alla.
 • Kapacity
  Kapacity tillhandahåller programvara för fastighetsägare för att minska energikostnaderna för uppvärmning och kylning samt utsläpp från byggnaderna.
 • Eneryield
  Eneryield utvecklar en maskininlärningsdriven lösning som kan förutsäga större förestående fel / störningar genom små anomalier i spännings- och strömsignaler
 • Sally-R
  Sally-R arbetar för att förbättra luften som vi andas in 90 % av tiden – luften inomhus – genom att optimera befintliga VVS-system för att alla ska andas bra luft

Electrification of Mobility

 • Faab Charge
  Faab Charge bygger en universell laddningsenhet som utvecklar och utmanar laddningsstandarden för alla typer av elfordon (EV). Detta skulle göra det möjligt för slutanvändaren att ladda alla typer av EV med en enda laddningsenhet
 • Cling Systems
  Cling är B2B-marknadsplattformen för begagnade litiumjonbatterier
 • Truckbeat
  En B2B-marknadsplats som direkt ansluter avsändare och transportörer med hjälp av data för att minska ”tomma kilometer” inom varutransportindustrin
 • Lift Ocean
  Lift Ocean utvecklar ett system för att göra båtar ”flygande”, lyfta upp dem från vattenytan och på så sätt minska bränslekostnaden med 90 % och kraften som förbrukas med 50-70 %
 • Katla Aero
  Katla Aero bygger elektriska, vertikalstartande eVTOL-flygplan och drönare med syfte att accelerera utvecklingen av hållbart flyg
 • CityQ
  CityQ utvecklar en ny väderskyddad elcykel för familjer och bagage med inbyggd IT-plattform för att hyra och hantera cykeln på distans

Relaterade artiklar
+impact Foodtechaccelerator
Investeringar i impactstartups – Sverige bäst i klassen

Läs mer om +impacts accelerator här
+Impacts plattform