Amazon utmanar de digitala vårdjättarna

Svenskarna söker alltmer digital vård. Redan mellan 2019 till 2020 fördubblade regionerna Sörmland, Jönköping och Stockholm sina siffror – de regioner som de digitala vårdbolagen till största del utgår ifrån – och under pandemin har ännu fler valt att träffa läkare online. Den ökande efterfrågan öppnar upp för innovation, och nu vill även jätten Amazon ge sig in på marknaden.

Inom healthtech finns oerhörda möjligheter. Läkarbesök online som avlastar fysisk vård på vårdcentralen är endast en del. Preventiva undersökningar, möten med fokus på mental hälsa och uppkopplade smarta enheter som monitorerar olika värden är andra områden på stark frammarch. För svenska startups finns det en enorm potential då marknaden är global. Motståndet ligger hos regionerna som inte hunnit anpassa sig till det nya beteendemönstret.

Medtech/Healthtech-industrin, värd miljarder, hindras av gamla strukturer. Globala jättar som Amazon flyttar fram positionerna och utmanar ett område där svenska startups kan växa globalt. Nu krävs nytänk från regionerna då svenska folket omfamnar digital vård. Efterfrågan fördubblades från 2019 till 2020 – och den utvecklingen lär knappats har bromsats under 2021.