Att investera i onoterade bolag

Att investera i onoterade bolag innebär en möjlighet att få betydande avkastning på placerat kapital. Men det är långt ifrån riskfritt.  Är du inte tillräckligt insatt och ordentligt påläst är risken stor att hela din investering går om intet.

Artikeln i korthet

  • Att investera i onoterade bolag innebär ofta en hög risk och kräver därmed god kunskap och gedigen research innan man går in med kapital.
  • Pris på senast sålda aktie, ägarstruktur och eventuell plan på börsintroduktion är några av de saker som du bör undersöka innan du investerar kapital i onoterade bolag.
  • Generellt sett så saknas det en ordnad andrahandshandel. Nyemissioner, investeringsplattformar och via inkubatorer är några sätt att handla onoterade bolag.

Det har blivit väldigt populärt den senaste tiden att investera i onoterade bolag, dvs. företag vars aktier inte är noterade på en reglerad börs eller marknadsplats. Många lockas av möjligheten att få vara med på en eventuell framgångsresa från start och hoppas kunna göra en betydande vinst. Men det är en investeringstyp som kräver god kunskap och riskbedömning.

Riskfylld investering

Onoterade bolag är generellt sett mer riskfyllda än börsnoterade bolag eftersom det inte finns publik information på samma regelbundna sätt. Många bolag befinner sig i ett tidigt skede och saknar en beprövad affärsmodell. Bolag som ännu inte är lönsamma innebär en ännu högre risk då det inte finns någon garanti för att bolaget kommer att kunna tjäna pengar i framtiden – hur lovande affärsidén än låter. Därför måste du göra en väldigt noggrann research innan du investerar i ett onoterat bolag. Onoterade aktier omfattas inte heller av samma regelverk som noterade aktier, och bolagen saknar även den utförliga process som börsnoterade bolag går igenom i samband med notering.

Här följer några tips på information som man bör titta närmre på innan en investering i onoterade bolag;

Varför?

När du har hittat ett bolag som verkar intressant att investera i, börja med att ta reda på varför bolaget tar in nytt kapital? Behöver de täcka upp för tidigare förluster eller är det i syfte att expandera sin verksamhet? Anledningarna kan vara många.

Aktier

Hur många aktier finns det tillgängliga? Både i bolaget som helhet och tillgängliga att köpa just nu? Det är nödvändig information för att det kan vara svårt att få en korrekt värdering av onoterade bolag då det inte finns en lika transparent marknad som för börsnoterade bolag.

Pris

Vilket pris såldes den senaste aktien för? Hur ser värderingen av bolaget ut? Är bolaget lönsamt eller finns en risk att man behöver ta in mer kapital från ägarna framöver?  

Ägarstruktur

Det är alltid bra att se över förteckningen av ägare. Verkar det vara seriösa personer med ett egenintresse för bolagets vinst och framtid? Inger de förtroende? Har det varit samma ägare sedan start? Har befintliga ägare möjlighet att sätta in mer kapital om det behövs för att bolaget ska kunna fortsätta utvecklas?

Låst kapital

Hur länge kommer du att behöva äga aktien? Det kan vara svårt att sälja aktier i onoterade bolag då det inte finns en organiserad handel som på börsen. Det finns en risk att din investering är låst i flera år. Man ska således inte investera pengar som du måste få loss vid ett speciellt tillfälle.

Även rådet att aldrig investera mer än vad du har råd att förlora, är väl värt att ta till sig. Risken finns  att bolaget som du investerar i kan få slut på pengar och du hamnar i en situation där du antingen måste investera ännu mer pengar, eller se hela din investering brinna inne.

IPO

Finns det en plan för börsintroduktion? Om inte så blir det väldigt svårt att få avkastning på det investerade kapitalet.

Där det finns kapital, finns det bedragare

Där chansen finns att tjäna snabba pengar finns det tyvärr även personer som tar tillfället i akt att på ohederligt sätt tjäna pengar. Det finns alltså en ökad risk för att bli utsatt för bedrägeri i samband med investeringar i onoterade bolag. Skickliga bedragare lockar med investeringsmöjligheter där man har chans till hög avkastning, och onoterade bolag är inte sällan vad bedragarna erbjuder. Så återigen, en utförlig research innan man investerar kapital är av oerhörd vikt.

Hur går man till väga?

När beslutet väl är taget att man vill investera i ett onoterat bolag så finns det flera olika sätt att gå till väga. Generellt sett så saknas det en ordnad andrahandshandel så i stället handlas dessa bolag manuellt. Det vill säga att investeraren måste själv aktivt leta upp säljare på egen hand. Man kan delta i nyemissioner där bolagen aktivt söker efter investerare, dessa emissioner kan ske via bolaget själv eller via investeringsplattformar, acceleratorer eller inkubatorer.

Att diversifiera sin portfölj med både noterade och onoterade bolag är ett bra sätt att sprida sina risker.

Är man minsta osäker är det alltid bra att anlita en professionell rådgivare. Det är en relativt billig åtgärd för att skydda framtida investeringar.