Bättre psykisk hälsa med svenska appen Remente

David Brudö hade sin egen erfarenhet av stress och ångest i bagaget när han och kollegan Niklas Forser utvecklade Remente, en av de första apparna som har tagits fram för att hjälpa oss att ändra beteenden, nå våra mål och uppnå bättre psykisk hälsa. I dag laddas appen ned av uppemot tusen användare varje dag och David ägnar också tid åt att föreläsa om hur man tar ett helhetsgrepp om psykisk hälsa.

– Idén med Remente är att demokratisera mentalt välbefinnande. I dag är psykisk ohälsa den största orsaken till sjukskrivning och för att komma tillrätta med problemen behöver man sätta in insatser långt tidigare. Ett holistiskt synsätt på stress har bäst effekt – får de anställda hjälp i sitt privatliv så får det också positiva effekter på jobbet, säger David.

psykisk hälsa

Rementes app bygger på kognitiv beteendeterapi – en metod som går ut på att med små steg ändra beteenden. I det här fallet med hjälp av en digital coach.

Appen kan laddas ned utan kostnad till både iOS och Android och med ett abonnemang får man tillgång till ännu mer stöd och hjälpfunktioner i vardagen. Det kan handla om att sätta egna mål för att t.ex. äta mindre socker, öka sin självkänsla, få bättre relationer och ta kontroll över sin ekonomi.

Den säljs också till företag som sedan kan lägga till eget innehåll med videor, texter och övningar som anpassats efter den egna organisationen.

The Future of Medtech

David Brudö brinner verkligen för psykisk hälsa och nyligen deltog han i en paneldebatt med Danske Bank på temat ”The Future of Medtech”.

David är väldigt öppen med sin egen historia och det han själv gått igenom. För femton år sedan hade han precis bytt spår från juridik till att bli entreprenör på Chalmers med fokus på nanoteknik och e-handel. Allt rullade på och han märkte inte att han var på god väg att bränna ut sig.

– Det var verkligen en cocktail av internt uppror med stark ångest, oro och stress. Dessutom hade jag tidigare depressioner som aldrig hanterats ordentligt. Till slut fick jag en remiss från vårdcentralen till en psykolog, men när de tolv besöken var avklarade kändes det rätt tomt, berättar David.

Under en tid när allt fler skaffade smarta mobiler började han fundera på om de egna lärdomarna av psykisk ohälsa skulle kunna användas av andra i liknande situation.

Tusen nya användare varje dag
Psykisk hälsa

På Chalmers hade han träffat Niklas Forser som såg potentialen. Tillsammans startade de bolaget Remente och började bygga en app med hjälp av experter. Namnet är hämtat från latinet och betyder ”åter till sinnet”. År 2016 var det dags för den internationella lanseringen och i dag får Remente tusen nya användare varje dag från olika delar av världen.

Den psykiska ohälsan ökade snabbt i samhället redan innan pandemin. Den existentiella stressen växer när vi inte vet vad som kommer att hända och vad vi själva kan påverka. Våra hjärnor gillar inte sådan osäkerhet.

– För vår del stannade allt av under våren, men nu har det vänt. Företagen har insett hur viktigt det är att arbeta holistiskt med att förebygga och bearbeta psykisk ohälsa, säger David.

David avslutar med tre råd till alla som själva vill ändra ett negativt beteende: 

  • Var öppen med dina problem och prata med andra
  • Sök hjälp – på samma sätt som du gör om du till exempel har brutit ett ben
  • Agera och sitt inte bara och tänk – ta ett första litet steg mot att ändra beteendet

Titta på paneldebatten The Future of Medtech här.
Besök Remente här.