Branschrevolution med metaverse och NFT:er

Ett virtuellt universum, en kombination av digitalt och verklighet, gemensamma 3D-rum – science fiction eller nya affärsmodeller?

NFT – Non Fungible Token

NFT står för non-fungible token, och innebär kortfattat en digital produkt byggt på blockkedjeteknik. Varje produkt är unik – antingen helt unik, eller som en numrerad del i en serie (t.ex. nr 52/100), och kan vara egentligen vad som helst – ett konstverk, musik, gif eller till och med världens första tweet, paketerad så att den är unik och därmed går att sälja. NFT:er har börjat segla upp stort inom just konstvärlden, där digitala verk säljs nu för mångmiljonbelopp. Blockkedjetekniken håller reda på ägaren

NFT-teknologin kan också revolutionera modeindustrin. Genom digitala kläder kan provkollektioner hållas till ett minimum, vilket minskar svinnet avsevärt. Varumärken och influencers kan köpa kläder digitalt – kläder som inte existerar i den fysiska världen, utan endast online. En person kan alltså köpa digitala kläder för att använda i sociala medier, och samtidigt ha något helt annat på sig i verkligheten.

Facebook – världens största ”metaverse company”?

Mark Zuckerberg har aviserat att Facebook ska bli ett ”metaverse company”, vilket ger en fingervisning om den utveckling som metaverse och NFT:er med allra största sannolikhet står inför. Metaverse är alltså ett virtuellt universum, en kombination av den digitala världen och verkligheten, gemensamma 3D-rum som besökare kan gå in i tillsammans.

Forbes rapporterade att den ackumulerade tiden som spelare spenderat på plattformen Fortnite nu är uppe i över 10 miljoner år. Vi har alltså en generation som redan spenderar enormt mycket tid i digitala världar där digitala tillgångar såsom utrustning och kläder till din avatar redan köps digitalt. Artisten Travis Scotts konsert i Fortnite drog 27 miljoner digitala åskådare med personer från hela världen. Vi kommer att se fler av dessa massiva event där kommersialisering blir ett tydligare inslag.

En varningslampa lyser: blockchain är enormt energikrävande, och ur den aspekten långt ifrån hållbarhetsmässigt godkänt. Dock är detta under utveckling, och nya sätt att kraftigt minska energiåtgången har börjat synas.  

Mer om NFT:er här.
Relaterade artiklar här och här.