Curious Minds: The Hub skapar nya möjligheter för startups

31 jan 2017

The Hub är en ny digital mötesplats för talanger, startups och riskkapital. Men behövs en plattform till? Allt fler gör verklighet av sina drömma att bli en startup – men vilka utmaningar står de inför? Vilken roll har banken i startupvärlden? Är vi en finansiär eller partner?