Danske Bank blir delägare i Spiir

Mer än 200 000 danskar får idag hjälp från Spiir för att hantera sin budget, kontrollera sina utgifter samt hitta billigare alternativ för sina fasta kostnader. I samband med delägarskapet får Danske Bank tillgång till Spiirs tekniska plattform, som innehåller data från andra nordiska banker som gagnar våra kunder. Spiirs teknik är också en del av Danske Banks aggregator som lanserades tidigare i år.

Investeringen i Spiir kompletterar Danske Banks arbete för att uppfylla kraven i den nya betaltjänstlagen PSD2, som förpliktar banker att tillgängliggöra kundernas data för tredjeparts aktörer.

Det är också ett steg på vägen mot att öppna upp för fler partnerskap som gör det enklare och effektivare för bankens kunder att hantera sina dagliga finansiella ärenden.

”Vi samarbetar med flera fintechbolag för att utveckla nya lösningar inom Open Banking. Genom avtalet med Spiir är det första gången som Danske Bank blir också delägare” – Lars Malmgren, Head of Commercial Excellence Group Development Danske Bank