Danske Bank i partnerskap med Singularity University

De största utmaningarna är också de största affärsmöjligheterna, där en ny generation företag arbetar med att tackla samhällets många svåra uppgifter genom smarta och skalbara lösningar.

Danske Bank har som ambition att kontinuerligt bygga samarbeten med värderingsdrivna entreprenörer som har globala ambitioner. Det är därför naturligt att inleda partnerskap med Singularity University som utbildar och inspirerar, som ger verktyg till ledare att använda exponentiell teknik för att lösa mänsklighetens största utmaningar. För att uppnå FNs globala mål för hållbar utveckling måste alla känna till dem. För att öka kännedomen om målen planerar nu Danske Bank och Singularity University att genomföra en serie evenemang där de olika målen står i fokus.

Startskottet för det första evenemanget gick tidigare i december. Ämnet var entreprenörskap i förhållande till det globala utvecklingsmålet nummer 11 – Hållbara Städer. Mer än hälften av jordens befolkning lever idag i städer och urbaniseringen är en tilltagande global trend. Städer är motorer för ekonomi, samhällsliv och innovation, men står samtidigt för en växande miljöbelastning med över 70 procent av de globala koldioxidutsläppen.

– Sverige måste vara i framkant av den digitala omvandlingen och vi behöver använda digitaliseringen för att skapa tillväxt och förbättra vårt samhälle. Samarbetet med Singularity University ger oss en unik möjlighet att kombinera det bästa som Silicon Valley har att erbjuda med de styrkor vi har i här i Sverige, säger Berit Behring, vd Danske Bank Sverige.

– För att uppnå FNs globala mål 2030 kommer det vara avgörande att enskilda individer, företag och organisationer förändrar sitt tankesätt och beteende. Genom att utbilda och därmed öka kompetensen om hur vi med hjälp av smart teknologi kan uppnå målen, skapar vi en hållbar utveckling. Vi är väldigt glada över att kroka arm med Danske Bank i detta viktiga arbete, säger Hannes Sjöblad, representant för Singularity University i Sverige.

Läs mer om Singularity University, www.su.org