Detta bör svenska företag tänka på efter Corona

Det finns inget generellt svar på vad som kommer att vara närmast på näthinnan för de svenska företagen
under det första halvåret 2021. Förändrat konsumtionsbeteende, nya vanor och nya värderingar tillsammans med
fortsatt distans- eller hemarbete och hög nivå av onlinehandel ger både affärsrisker och affärsmöjligheter.
Oavsett kommer det vara mycket viktigt att vara nära både kunderna och marknaden.