Covid-19 leder till dramatisk ökning av robotisering och utveckling av AI

Användningen av robotar ökar dramatiskt. De styr redan en stor del av kundupplevelsen, nyhetsartiklar skrivs av robotar och inom bilindustrin, som är en av Europas största arbetsgivare, går robotiseringen i rekordtakt. Detsamma gäller hälsosektorn, där allt från desinficering till avancerade operationer kan utföras av robotar. Utvecklingen av artificiell intelligens kommer ytterligare att driva denna trend framåt. Organisationen International Federation of Robotics prognostiserar 38% ökad användning under 2020, för att fortsätta öka exponentiellt under kommande år.

Idag är det en kapplöpning på global nivå om digitalisering och AI. EU måste samordna och bli betydligt bättre på att underlätta för AI-bolag, se över regelverk och säkra tillgången till data, för att inte bli totalt överkörda av USA och Kina som båda ligger långt fram i utvecklingen.

Sverige är en av världens främsta communities för startups, men trots detta är intresset för att starta företag inom AI och high tech lågt. Dessutom finns ytterligare ett hinder för utveckling – avsaknaden av kvinnliga grundare. Enligt Danske Banks undersökning State of Nordic Impact Startups är kvinnliga entreprenörer inom AI noll stycken. Undersökningen visar tydligt att kvinnor inte satsar på high tech-bolag; det är nästan uteslutande manliga entreprenörer inom high/deep tech. Inom AI lyser de alltså helt med sin frånvaro.

Robotisering och AI är både ett hot och en möjlighet. Det finns en enorm potential för hightech-baserade startups att växa och bygga lösningar som automatiserar processer, som utför monotona arbeten vilket kan skapa en bättre kundupplevelse. Men för att skapa morgondagens tillväxtbolag behövs innovationskraft, och som det ser ut nu så går Sverige miste om hälften av innovationskraften. Det är också särskilt allvarligt att kvinnor inte satsar på digitala/hightech affärsmodeller eftersom det är här riskkapitalet och de betalande kunderna finns. Framtiden är med all tydlighet digital.