En inkluderande kultur är bra för alla

Tillsammans kan vi lära oss av varandra. Den mängd berättelser och erfarenheter som kvinnor delar med sig av, visar på att det här ett samhällsproblem, och att det behövs en grundläggande förändring.

Ett område som jag tycker är viktigt är att alla som stöttar entreprenörer tar ett ansvar för att skapa balans mellan kvinnor och män och hur vi bemöter dem när vi utvärderar affärsidéer, ger riskkapital och krediter. Jag kommer så länge jag anser att det behövs stötta evenemang vars syfte är att stödja och uppmuntra jämställdhet inom startup världen. En jämställd startup-community i Sverige är viktig för landets utveckling.

Jag vill hjälpa till med det jag kan för att stötta och bygga förebilder för unga kvinnor som växer upp i Sverige. De ska inte behöva tänka när de gör sina val i skolan eller senare i karriären att valet de har gjort kommer påverka lönen de kommer få eller bli utsatta för kränkande behandling. Låt oss göra framtiden bättre för kvinnor.

Berit Behring, vd Danske Bank Sverige