Ett jämställt näringsliv är avgörande för tillväxt – Danske Bank pratar inte om problemet, utan levererar lösningar

Många undersökningar pekar på problemet att kvinnor får lägre andel av riskkapitalet. Det innebär att många kvinnor inte kan göra verklighet av sina företagsidéer i samma utsträckning som män. Därmed går samhället miste om innovationskraft – något som i hög grad kan komma att påverka Sveriges konkurrenskraft på den globala arenan.

– Jag brinner för ett jämställt näringsliv där vi tar tillvara på all innovationskraft hos både kvinnor och män. Idag går en stor del av de goda företagsidéerna oss förbi på grund av obalans mellan manligt och kvinnligt företagande. Tillgång till riskkapital och förlegade strukturer gör att kvinnor inte i lika stor grad startar och driver företag. Otaliga undersökningar visar på utmaningarna, nu är det dags att fokusera på lösningarna, säger Berit Behring vd Danske Bank Sverige.

Danske Bank kommer tillsammans med olika samarbetspartners lyfta FN-mål nummer 8 kontinuerligt under 2018. Arbetet började redan 2015 med att alla medarbetare fick genomgå ett inclusion program för att skapa medvetenhet om frågorna som exempelvis hur vi förhåller oss till olika stereotyper. Danske Bank har också tillsammans med ett externt företag låtit göra en genomlysning av hur jämställda lönenivåerna är mellan män och kvinnor i banken och åtgärdat bristerna. Som en del av vår startup-satsning, plattformen The Hub, har vi ett starkt fokus på att engagera både kvinnor och män.

– Jämställdhet är en förutsättning för framtida tillväxt. Sedan några år tillbaka jobbar vi med vår digitala plattform The Hub för att hjälpa startups och tillväxtbolag att få finansiering, kvalificerad arbetskraft och tillgång till bra verktyg, säger Berit Behring vd Danske Bank Sverige och fortsätter;

– Danske Bank vill bidra till en långsiktig hållbar ekonomisk tillväxt, och det gör vi bland annat genom att lyfta kvinnligt entreprenörskap. Var tredje företag som startas idag grundas av en kvinna men dessa bolag får en väldigt liten andel av kapitalet som investeras. Jag är övertygad om att vi inte utnyttjar den kommersiella potential som finns i vårt samhälle. Det här är en utveckling som behöver förändras och här vill jag i min roll vara med och påverka.

Danske Banks lösningar

Danske Bank Growth – Danske Bank erbjuder individuell rådgivning, utveckling av affärsmodell och produkter samt rekrytering av spetskompetens. Läs mer här.
The Hub – en digital plattform som samlar entreprenörer. Läs mer här.
Startup Weekend FemTech – Danske Bank bjuder årligen in kvinnor för att under en helg presentera, forma och utföra sina företagsidéer. Läs mer här.
nHack – ett acceleratorprogram som hjälper startups snabbt in på den kinesiska marknaden. Läs mer här.