Fem StartUp trender i spåren av Covid 19 att hålla koll på

Trots den globala pandemin och en minskad riskaptit har Startup Communityn klarat sig över förväntan. Hur ser prognosen ut för 2021? Danske Bank tar tempen på Startup scenen och de trender som ger vind i seglen för tech startups

Hälsan står i fokus

I pandemins spår står den fysiska och mentala hälsan i fokus. Vi har under 2020 gjort allt fler läkarbesök digitalt och med förfinad teknik kommer vi att kunna få fler diagnoser ställda och inte minst kunna utveckla det förebyggande hälsoarbetet. Den mentala hälsan blir allt viktigare och under 2021 kommer vi se en enorm utveckling på området. Vi har vant oss vid att träna med digitala verktyg och det kommer även få sitt inträde på gymmen där man framöver kommer kunna få sin digitala PT eller ledare. Inom just hälsoområdet finns det en stor affärspotential då begreppet hälsa omfattar samtliga individer i samhället.

Edutech får ett uppsving

Även här har pandemin accelererat utvecklingen och hela skolväsendet har behövt tänka om och ställa om. Även i Sverige där skolorna inte stängts på samma sätt som i andra länder så har en stor del av eleverna undervisats på distans. Här finns en enorm potential att verkligen kunna leverera en 1 till 1 upplevelse där varje individ kan undervisas på sin nivå och utveckla sina färdigheter. Under 2021 kommer vi se en betydande utveckling då väldigt många lärare, elever och föräldrar under det gångna året sett möjligheterna och är mer öppna för att ta nästa steg och utveckla lärandet genom digitala verktyg. Marknaden är global så det finns en stor potential för att lyckas.

AI får sitt genombrott

AI är inte en ny företeelse, men med ökad mognad i marknaden så kommer 2021 definitivt bli ett genombrott. Det som talar för det är den enorma acceleration när det avser användandet av digitala tjänster som exempelvis ehandel och kund- och supporttjänster. Det är inte bara pandemin som accelererar utvecklingen utan tekniken blir allt mer förfinad och får bättre resultat. Danske Bank har under en tid använt AI som en del av den interna IT-supporten med stor framgång. Och just inom detta personalintensiva område finns det ekonomiska fördelar för företagen att göra investeringar. Vi kommer under 2021 få se fler intressanta AI baserade lösningar.

Videomöten och 3D lösningar

Om 2020 var året då videokonferensen slog igenom på bred front blir 2021 året då vi utvecklar användarupplevelsen och gifter ihop den platta videokonferensupplevelsen med annan teknik som exempelvis VR för en mer tredimensionell upplevelse. Här kommer kundupplevelsen vid videomöten bli förfinad och få samma känsla som ett fysiskt möte. På sikt kommer tekniken kunna erbjuda upplevelser som gör att vi kan arbeta hemma men samtidigt som vi verkar i det gemensamma rummet. Det öppnar upp för nya sätt att arbeta, samarbeta och leva. Facebook har visat tidiga lösningar inom detta område. Men under 2021 kommer vi säkert presenteras för en hel del innovation på området

e-handelslösningar

Nu har alltfler upptäckt ehandel och nästa steg för att göra den mer lönsam och hållbar är att skapa en bättre produkt- och kundupplevelse genom att utveckla ehandelsplattformarna med bättre teknik. På sikt kan man använda teknik som mäter av kundens storlek perfekt – som ett slags kropps ID som gör att man slipper beställa fel storlek och bli besviken då varan som levereras inte passar. På så sätt kan man minska returerna som är både kostsamma och miljöpåverkande. Teknik för att automatisera hela förloppet från beställning till plock och leverans kommer också utvecklas under året.