Framtidens digitala plattform utvecklas med företagskunder

Bolagens finansavdelningar eller ekonomiansvariga arbetar idag i en mängd olika IT-system, som var och ett löser olika uppgifter. Det finns exempelvis ofta ett system för kontohantering, ett för valuta, ett tredje för likviditetshantering, ett fjärde för investeringar, ett femte för marknadsövervakning och ett sjätte för relevanta nyheter. Danske Bank utvecklar därför nu en digital ”financial dashboard” där företagskunderna får tillgång till alla sina finansiella data, beslutsunderlag och analyser de behöver på ett och samma ställe. I förlängningen kommer även plattformen att öppna upp för andra tjänsteleverantörer i kundernas ekosystem. Ambitionen är att skapa en starkt intuitiv lösning som effektiviserar det dagliga arbetet och gör det lättare för företagen att fatta ekonomiska beslut.

”Co-creation” med företagskunderna

Den nya plattformen utvecklas stegvis i nära samarbete med ett antal utvalda företagskunder. Plattformen vänder sig både till större och mindre företag och går att anpassa till olika roller på kundsidan, exempelvis ägare, finanschef eller ekonomiansvarig, för att möta individuella behov av data och analys. Kundernas idéer och förslag har varit avgörande för hur lösningen ser ut idag och vad som kommer att utvecklas i nästa steg. Hittills har kundernas reaktioner varit positiva- framförallt på hur gränssnittet går att individualisera till olika personer på bolagen.

– Några av våra stora nordiska företag har redan testat vår plattform och bidragit med många goda idéer som vi just nu genomför. I grund och botten handlar det om att våra kunder ska kunna ägna mer tid åt sin kärnverksamhet. Plattformen innebär samtidigt ett paradigmskifte för vår företagsverksamhet eftersom jag ser att den både kommer att förändra och fördjupa vår relation med kunderna, säger Berit Behring, vd Danske Bank Sverige.

Svenska Thule Group är delaktiga i utvecklingsarbetet

Thule Group är ett av de svenska företag som varit involverade i utvecklingsarbetet och har bland annat bidragit till ny funktionalitet kring visualisering av likviditet.

– I vårt företag är det viktigt att beslutsprocesserna är mycket agila. En central del i detta är att det finns förutsättningar för oss att vara effektiva även i våra finansiella processer. Den här nya plattformen är mycket lovande på det sättet, säger Magnus Thagg, Group Director of Treasury på Thule Group AB.

Sammantaget använder nu 65 företagskunder i hela Norden en första version av den nya plattformen. Ylva Palmqvist, Global Cash Manager på Danske Bank är en av de som arbetat med att ta fram den nya digitala plattformen tillsammans med de svenska kunderna.

– Våra företagskunder måste idag förhålla sig till en allt mer komplex miljö med en större mängd finansiell data fördelad över flera system och leverantörer. Detta gör det svårare för dem att få en överblick av sin egen likviditet samtidigt som det tar lång tid att analysera information vilket behövs för att snabbt kunna fatta relevanta beslut. Många av de dagliga processerna innehåller fortfarande manuellt arbete vilket är tidskrävande men också innebär en ökad operationell risk. Det kan exempelvis handla om kassaflödesprognoser där data flyttas manuellt från ett ekonomisystem till Excel eller transaktioner som knappas in för hand i bankens system. Det är här vår nya plattform kan skapa värde och bidra till att våra kunder får en mer effektiv arbetsdag, säger Ylva Palmqvist.

Under de kommande månaderna kommer fler utvalda kunder från stora, medelstora och små företag att bjudas in och Danske Bank räknar med att löpande lansera nya funktioner på sin digitala plattform efter kundernas behov.

Det här är Danske Banks nya digitala plattform

Företagskunderna arbetar idag i en mängd olika IT-system, som var och ett löser olika uppgifter. Danske Banks nya plattform ger användarna flera fördelar såsom finansiell översikt och kontroll på ett och samma ställe, en inloggning till alla tjänster, tillgång till program från tredje part, sammankopplade tjänster och proaktiv finansiell rådgivning baserat på datadrivna rekommendationer.

Plattformen utvecklas stegvis tillsammans med flera av Danske Banks stora- och medelstora företagskunder. Utöver Thule Group ingår bland andra Haugen Gruppen Nordic, Danish Agro och Patria. Under 2018 är målsättningen att även bjuda in fler mindre företag.

Plattformen riktar sig till specifika ”roller” på kundsidan för att möta deras individuella behov. Varje användare kan därmed skräddarsy sin egen vy.

 

Vill du veta mer? Vänligen kontakta Ylva Palmqvist, Global Cash Manager på Danske Bank.